Ungeskole

DSE er for de såkaldte "ungeskoler", som er en model, hvor eleverne i 0.-6. klasse går på lokale, små skoler og i 7. klasse skifter til større, centrale ungeskoler for 7.-9. eller 10. klasse.
Ungeskolerne sikrer, at de mindste elever kan gå på skoler, hvor de får den trygge hverdag, som vi ved er så vigtig for de mindste elever. Samtidig skaber de større ungeskoler mulighed for, at eleverne kan få nogle dygtige, liniefagsuddannede lærere og flere tilbud som for eksempel valgfag.