Elevrettigheder

Hvilke rettigheder har du som elev? Desværre er dine rettigheder som elev, sjældent noget du bliver informeret om.

Hos Elevtelefonen kender vi ALT til dine rettigheder – ring ind for at høre hvad DU har ret til!

Baggrund

Der er en lang række rettigheder, I som elever har. Det spænder over alt fra FN’s Børnekonvention, til elevrådsbekendtgørelsen. I disse forskellige love, konventioner og bekendtgørelser, står der stadfæstet nogle af de rettigheder man har som elev i den danske folkeskole. Forskellige udpluk kunne være retten til inddragelse, der står i Folkeskoleloven. Eller retten til gratis undervisningsmidler. Retten til et godt undervisningsmiljø, gennem Undervisningsmiljøloven – og meget mere.

Viden på området

Alle folkeskoler er underlagt en masse forskellige love, der påvirker hvordan man kan drive en skole. Dog kender eleverne sjældent til deres rettigheder i forskellige udfordringer/dilemmaer. Mere konkret siger knap hver femte elev, 23 procent, at de føler de kender til børns rettigheder i generelle termer. Lige knap halvdelen, 46 procent, mener at de slet ikke kender til børns rettigheder overhovedet. Det viser en Gallup-undersøgelse blandt 12-16 årige danske skoleelever, som UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder har fået lavet. Det er kort sagt for dårligt, og en opgave vi sammen skal løse.

Hvordan rådgiver vi

Når du ringer ind til Elevtelefonen, er det en af vores mange frivillige rådgivere der tager telefonen. Vores rådgivning er anonym, hvilket betyder at du ikke behøver at fortælle hvad du hedder.

Elevtelefonen er en rådgivningslinje, hvilket betyder at vi ikke kan give dig en løsning på dit problem, men at vi meget gerne vil hjælpe dig med at finde en.

Vi rådgiver efter en model, der lægger vægt på anerkendelse. For os er det vigtigt at vi i rådgivningen anerkender at problemet er der, men at der også findes en løsning. På den måde bevæger vi os fremad i stedet for at blive ved problemet.

Vores rådgivere er alle lige gået ud af grundskolen, og er derfor fulde af inspiration fra deres egen skolegang.

Hvis du er nysgerrig på om du har nogle rettigheder du ikke kendte til, kan du læse mere på EMU.dk (http://www.emu.dk/modul/dine-rettigheder-som-elev-i-skolen)