Elevråd

DSE mener, at der generelt på skolerne bliver gjort alt for lidt ud af elevrådet. Som det danske skolesystem ser ud lige nu, er elevrådet elevernes eneste mulighed for at få indflydelse på deres skole. Derfor skal der også være langt større fokus på at styrke elevrådet. Der skal bl.a. tilføjes flere penge, til elevrådets konto, så de kan holde flere aktiviteter, der også inkluderer resten af skolen. Desuden skal elevrådets arbejdsopgaver og formål også udvides. I stedet for kun at arbejde med det praktiske (skal vi have en ny skaterrampe eller ej, hvordan skal fordelingen af fodboldbaner se ud, osv.?), skal elevrådet også tage stilling til skolen, i langt højere grad. Elevrådet skal også have ret til at deltage på de udvalgsmøder, hvor de har fremlagt forslag, og afholde større politiske arrangementer, hvor de får inddraget hele skolen i det elevpolitiske arbejde.