Erhvervsklasser

Det er langt fra ikke alle elever, som lærer bedst med en bog i hånden. Desværre er den danske grundskole ikke særligt opmærksom på denne problemstilling. Vi ser ofte mange elever, der bliver tabt i grundskolen, og aldrig kommer videre, fordi de ikke er bogligt stærke. Disse elever har, i grundsskolen, aldrig haft nogen succesoplevelser, og det skal der gøre noget ved. DSE mener at erhvervsklasser er et glimrende bud på at løse denne tematik. Det går ud på, at de elever, der ønsker det, kommer i virksomhedspraktik 50 % af deres skoletid, og de resterende 50 % af tiden, får de almindelig undervisning. På den måde tilbyder man også noget for de elever, som ikke er bogligt stærke, og sørger desuden for at alle elever får succesoplevelser. DSE ser gerne at disse erhvervsklasser bliver et kommunalt tilbud, og i sidste ende vil det efter vores opfattelse resultere i, at flere unge tager en ungdomsuddannelse.