Program for turen

WIP

Dagbog

Hej med jer!

Vi har nu tilbragt tre dage i USA på vores internationale studietur. Vi er taget afsted for at studere skolesystemerne i USA og Canada. De næste to uger skal vi ud og besøge skoler, et konsulat, nogle engagerede elever, skoleforvaltninger og meget mere. Med på turen er også tidligere formandskab, Agnete og Emil, sekretariatschef, Robert og projektleder på Elevinddragelsesprojektet, Allan.

Vi ankom til New York søndag eftermiddag og har set byen, samt besøgt Washington. Det har været en fantastisk oplevelse, at få lov at mærke stemningen på Times Square, atmosfæren ved Ground Zero og at se mindesmærkerne i Washington, samt Det Hvide Hus.

Vi skal bruge den næste uge i New York, som i de seneste fem år har haft en reform ved navn Common Core, og har en del friskoler, som arbejder med elevinddragelse.

I morgen skal vi ud på vores første besøg, som går til Manhattan Free School and Agile Learning, samt Generalkonsulatet hvor vi får en generel gennemgang af skolesystemet i New York og USA.

Skolen har et stort fokus på Agile Learning, som har et stort fokus på eleven som person, kreativitet og læringsprocesser. Det synes vi især er interessant og relevant i forhold til den nye reform, hvor der netop bliver lagt fokus på den enkelte elev og kreativitet. Vi håber på at besøget vil give os nogle gode synsvinkler og en masse inspiration.

Formålet med turen er at vi får nyttig viden og erfaringer, som vi kan tage med tilbage og bruge når der skal snakkes implementering af reformen. Lige nu står Danmark over for den mest omfattende reform i årtier, det er en reform der i høj grad minder om hvad man for ti år siden gjorde i Ontario. Det er netop derfor at vi efter en uge i USA rejser videre til Canada. I Canada kan vi få en masse inspiration, til hvordan vi implementerer reformen, da de for 10 år siden begyndte at implementere en ny reform, fordi det er en stor proces, og vi kan lære af deres erfaringer og bruge dem hjemme i Danmark.

Vi vil sørge for at holde jer løbende opdateret og glæder os til at tage en masse god viden og inspiration med hjem til Danmark, så vi bliver godt rustet til at skabe en god folkeskole til alle landets elever.

See ya!

Hej venner

Vi har i dag været ude på vores første besøg. Vi tog til Agile Learning Center, der tidligere hed Manhattan Free School and Agile Learning.

Da vi kom ind på skolen kl. 09.30, var vi til deres daglige morgenmøde, hvor de havde en talepind. Til morgenmødet sender man talepinden videre til hver elev og de frivillige tilknyttede, her fortæller de om hvad deres intentioner er for dagen. På mødet fortalte eleverne fx at de gerne vil en tur i parken, at de gerne vil spille minecraft og være sociale. Vi fik en rundtur, hvor vi så de forskellige værksteder og lokaler. Det var to af eleverne der viste os rundt og fortalte os hvad de brugte lokalerne til. Efter vores rundtur, fik vi snakket med en af de frivillige, og han fortalte en del, om hans teorier i forhold til skolesystemet.

Han brugte en meget fin lignelse, han mente at vi kiggede alt for meget på kortet (Der hvor vi skal hen) i stedet for at fokusere på, territoriet (Der hvor vi er nu). Derfor havde han været med til at bygge den her skole op omkring princippet at eleverne lære det, de skal, når de har behov for det.

Det var tydeligt at det her undervisningsmiljø ikke for alle elever. Vi mødte en elev, som havde udviklet sin egen håndholdte konsol i skoletiden. Han var også utrolig fagligt stærk og fungerede ikke i de rammer en normal skole tilbød. Men hvis du som elev ikke er god til at strukturere din egen tid eller har svært ved at tage ansvar, så vil du nok desværre være tabt i den her skole.

Det var også utrolig interessant at se på elevernes indflydelse, når vi jo selv forsker meget i elevinddragelse i Danske Skoleelever. Her var alt jo så bare lagt i hænderne på eleverne. Skolen bekræftede os i vigtigheden af elevinddragelse i en voksenstyret kontekst. Der er behov for rammer nedsat af voksne, hvori eleverne så kan sætte deres præg.

Efter skolebesøget var vi på besøg på det danske generalkonsulat i New York. Her mødte vi Maiken, som arbejde med at udbrede dansk kultur i USA. Hun gav os en introduktion til byen og deres uddannelsessystem. Det klædte os helt sikkert på til at prøve kræfter med endnu flere spændende besøg her i New York!

Mvh.

Sandra og Miranda

Hej!

Dagen i dag er blevet brugt på Brooklyn New School og Brooklyn Collaborative School. Vi mødte op på skolen ved en ni-tiden og blev straks sendt ind i en 2. klasse med elever der byggede deres egne øer og skrev historier.

Noget af det mest iøjnefaldende var antallet af voksne i klassen, der var en lærer der havde styr på klassen, voksne der støttede elever med specielle behov, en lærer der var tilknyttet et bestemt fag mm.

I et halvt år havde temaet for undervisningen øer og kyster, et gennemgående træk for skolen var nemlig at man arbejdede meget projektorienteret, nogle havde om Egypten og andre om deres egen skole. Eleverne var selv med til at træffe beslutningen om hvilket emne de ville fordybe sig i.

Det var en meget interessant skole at besøge, da de brugte elementer der også indgår i reformen, f.eks. extended class, der minder om lektiecafeer og de havde mange inkluderede elever. Det generelle indtryk var at begge ting fungerede godt, de fleste elever fik meget ud af lektiecafeen og de inkluderede børn blev behandlet godt. Vores tour-guides Pippa og Molly fortalte endda at de slet ikke kendte til mobning på deres skole.

Efter at have besøg de mindre klasser på Brooklyn New School gik vi ovenpå til de ældre elevers skole, Brooklyn Collaborative School. Noget af det første vi lagde mærke til var at alle lektioner startede med at der på tavlen blev nedskrevet learning targets og en agenda, altså dagsorden, for timen. Disse mål fylde også på større plan, så man havde et mål for hvad man skulle nå igennem året.

Noget der fyldte en del på skolen var deres praktikforløb efter skole. En elev havde i et semester arbejdet med at reparere cykler og var senere blevet tilbudt et job. Han fortalte selv at det ikke var arbejdets indhold så meget som at han lærte om arbejdsmoral og erfaring der betød meget for ham. Praktikforløbet gav ham muligheder når han skulle videre på college. Det er bestemt noget vi kunne lære noget af i Danmark.

Han fik rådgivning af en lærer der var tilknyttet disse praktikforløb. På skolen var det også muligt at få rådgivning, som ikke kun handlede om hvad man skal beskæftige sig med fremover, men også livet og problemer med lærere/venner.

Alt i alt var det et spændende og inspirerende besøg, vi kan helt sikkert lære en del af det og bruge nogen af deres værktøjer. I morgen skal vi besøge Brooklyn Free School og vi ser frem til at lære endnu mere.

Hilsen

Miranda og Sandra!

I dag har vi besøgt Brooklyn Free School, som er en lille skole i Brooklyn med omkring 60 elever i mellem 6 og 18 år gamle. Skolen har en meget mangfoldig elevgruppe, hvilket også er noget der er vigtigt for skolen og der var stort fokus på racebetonede emner.

Skolen tjente en del penge gennem fundraising og betaling til skolen blev defineret udfra familiens indkomst. Skolen lagde stor vægt på demokrati og eleverne var inddraget i stort set alle beslutninger, på nær dem der handlede om health og safety – altså sundhed og sikkerhed. Det betød at emner som låsning af døren, besøgende og mobning var noget eleverne skulle tage stilling til. På disse møder skulle der være to tredjedeles flertal for at træffe en beslutning og det var obligatorisk at deltage.

I modsætning til de demokratiske møder havde eleverne ikke pligt til at møde op til timerne og som de selv sagde, var der rig mulighed for at sove på skolen. De havde mulighed for at for at følge skolens skema, men mange bestemte over deres egen tid og valgte selv hvilke emner de ville fordybe sig i. Friheden på skolen gav mulighed for masser af undervisningsdifferentering.

Når man snakkede med eleverne, virkede de glade for deres skole og det var tydeligt at de high school elever vi snakkede med alle var meget motiverede. De sagde selv at det var fedt ikke at være bundet til pensum og med den høje grad af frihed, men indrømmede også at det kunne være svært at tilpasse sig til og at mange af deres forældre havde været nervøse. Både skolens 27 high school elever og eleverne på de mindre klassetrin lod til at trives på skolen og var glade for fællesskabet, men svarede også at deres skole nok ikke passede til alle. Det virkede alt i alt som om skolen var et godt sted for dem og det skyldtes nok i høj grad at skolen på trods af friheden også havde en del regler, som en elev sagde ”det er reglerne der gør at fungerer.”

Det var imponerende at skolen virkede så godt på trods af den store frihed og mange af deres tanker var meget inspirerende. Vi syntes dog at deres tanker om de demokratiske møder nogengange tog en anelse overhånd og selvom vi var meget inspirerede, kunne vi ikke forestille os at man kunne kopiere det fuldstændigt i Danmark.

Kærlig hilsen

Miranda og Sandra!

Hello!

I dag mødtes vi igen med vores kontaktperson Eva Silva, som i dag havde arrangeret et møde med Ontarios undervisningsministerium.

Vi mødtes med ansatte ved ministeriet, bl.a. Jean Courtney, som har titlen Education Officer at Ontario Ministry of Education. Hun var leder af the student voice initiative, som handler om at udbrede elevers stemme i Canada og Students as researchers-konferencen, som vi deltog på i går var også en del af dette initiativ.

I Ontario gør man fra ministeriets side en stor indsats for at få elevernes stemme i spil, hvilket jo er meget anderledes fra hvordan vi gør det i Danmark, hvor det er eleverne selv der råber op. Derfor var det meget interessant at udveksle erfaringer med Jean og de andre fra ministeriet, de var også meget interesserede i vores organisation – især elevinddragelsesprojektet.

De har i Ontario forskellige måder at få eleverne hørt på, bl.a. et Student Advisory Council, bestående af elever med den opgave at rådgive ministeren og tilbuddet Speakup in a Box, hvor man får tilsendt en kasse med redskaber, der kan hjælpe elever med at blive hørt på deres egen skole. Tanken om Speakup in a Box er noget vi syntes var meget spændende og det kunne man sagtens bruge i Danmark, da det gør det meget let at nå ud på den enkelte skole. Vi snakkede også om de forskellige udfordringer i både Danmark og Canada. Et af de problemer de ofte snakkede om, var den høje drop out-rate på deres high schools, den var dog blevet lavere gennem de sidste år.

Mødet gav os et rigtig godt indblik i hvordan skolesystemet fungerer i Canada og hvilke udfordringer de står overfor. Vi lærte tydeligt meget af hinanden og der var rigtig god stemning på mødet, forhåbentligt kan vi holde kontakten og bruge deres ideer til en hel masse. Nu er vi endnu bedre rustet til resten af besøgene i Canada!

Hilsen

Miranda og Sandra!

Hej med jer.

I dag har vi været på besøg i Canadas hovedstad Ottawa. Vi måtte stå op kl. 5 og køre af sted på en 5 timer lang køretur. Vores første besøg gik til Ottawa Catholic School Board på Holy Trinity High School.

På skolen var de utroligt gode til inklusion. Vi var inde til en billedkunsttime, hvor der sad et barn der var døv. De havde en lærer tilknyttet, der sad og lavede tegnesprog til denne elev, og de var generelt rigtigt dygtige til inklusion.

En anden ting de gjorde i, var nogle forskellige programmer. De havde et program for de elever der gerne ville være fx sygeplejesker. De havde en masse ressourcer til at lave en masse praktisk og erhvervsrettet. De havde hospitalssenge, handsker og udstyr man skulle bruge på et hospital, og eleverne fik lov til at bruge det og se hvordan man arbejdede som sygeplejerske.

På vores andet besøg var ude at spise på en restaurant ved et college, hvor det var eleverne der var i køkkenet. Under maden snakkede vi med nogle student trustees, der kunne fortælle os en masse om det canadiske skolesystem. De var også utroligt interesserede i at høre om vores skolesystem derhjemme, samt vores organisation.

På det samme college besøgte vi en klasse, der bestod high school elever, der er havde opnået alle de credits man skal opnå for at bestå. Eleverne sad og studerede her, for at optjene de credits de manglede, og derefter kunne de bestå. Det var en meget anerledes måde at arbejde på. Der var mange frie tøjler og det var et meget selvdisciplineret undervisning, hvor de selv styrede deres arbejde.

Det var en rigtigt god dag, hvor vi fik lært en masse om inklusion og erhvervsrettet undervisning.

Mange hilsner

Miranda og Sandra