Program for turen

San Diego

Mandag d. 7. marts
 • Mt. Everest Academy
 • San Diego University + Google Education
Tirsdag d. 8. marts
 • High Tech High
Onsdag d. 9. marts
 • Steele Canyon High School
 • San Diego Education Association
Torsdag d. 10. marts
 • San Diego Met High School; Big Picture Education Program
 • Kørsel til Sacramento
Fredag d. 11. marts
 • Carlifonia Department of Education
 • Afrejse fra San Fransisco til Boston

Boston

Mandag d. 14. marts
 • November Learning
 • Youth on Board/Boston Student Advisory Council
Tirsdag d. 15. marts
 • Tufts University
Onsdag d. 16. marts
 • Acera Middle School
 • Center for Teaching and Learning
Torsdag d. 17. marts
 • Academy Hill School
Fredag d. 18. marts
 • Breaktrough Greater Boston
 • Hjemrejse til Danmark

Dagbog

Mt. Everest Academy

Turens første besøg gik til Mt. Everest Academy. En meget alternativ skole, hvor eleverne bliver undervist hjemmefra langt størstedelen af skoletiden. De har dog mulighed for timer med en lærer og/eller rådgiver i løbet af ugen. Mange af eleverne har sport eller arbejde ud over skolen, som de almindelige skoler ikke er så fleksible til at imødekomme, som Mt. Everest Academy. De lægger stor vægt på de individuelle studier, som eleverne selv tilpasser til deres hverdag.

Det var interessant at se, hvordan en skole, som var så alternativ, kunne hænge sammen. Og ikke mindst hvordan elevernes faglighed blev sikret i processen. Mt. Everest Academys styrke er på mange måder også dens svaghed. De individuelle studier sætter store krav til eleverne, og det er ikke alle elever der vil trives i den skoletype. Eleverne og deres forældre har et kæmpe ansvar for at undervisningsplanerne bliver fulgt, og det er et system der kan putte nogle elever i farezonen for deres læring. Det er ikke forkert, at der sættes krav til eleverne – men det sætter systemet i fare, at lade eleverne strukturere deres egen tid i en sådan grad.

Vi valgte skolen, fordi de arbejder med filosofien Flipped Learning, eller Flipped Classroom. Det var meget inspirerende at se den omvendte måde at drive skole på, og hvilke elever det skabte. Flipped Learning er når eleverne forbereder sig til undervisningen hjemmefra, og laver opgaverne i skolen med hjælp fra lærerne. Som det ligger i ordet, er det at flippe rundt på rækkefølgen af den undervisning vi kender. Det vil sige, at vi i stedet for at møde op i skolen og læse en tekst, man skal arbejde med derhjemme – gør det lige omvendt. Teksten, eller videoen, læses/ses hjemme og arbejdes med i skolen. Det giver samtidigt lærerne mere tid til at understøtte den enkelte elev.

Med Flipped Learning vil vi i Danmark kunne udnytte undervisningstiden bedre end vi gør i dag. Det vil betyde en anderledes måde at lave lektier på, og en undervisning hvor der er plads og tid til at gå i dybden med løsninger – og ikke mindst få den hjælp man har brug for.

San Diego University

På San Diego Universitet mødtes vi med Emily Roth og Diana Lamaestra, der arbejder med IT i undervisningen, og generelt en mere motiverende og aktiv undervisning. De arbejder med mange forskellige skoler, i mange forskellige områder og stater i USA, blandt andet i El Paso, Texas. De havde en masse forskellige værktøjer som både elever og lærere kunne få glæde af. De arbejdede meget med Google Education, som er en række simple værktøjer der understøtter arbejdet i klasserne på forskellig vis. De havde en vigtig pointe om at teknologien skulle gøre nytte, og ikke være der for teknologiens skyld. En udfordring vi møder mange steder i Danmark. Vi skal ikke have iPads for blot at bruge e-books – der skal være en mening med galskaben, og de investeringer man laver i it-devices. Google Education løser nogle udfordringer med redskaber, der kan gøre fx samarbejde nemmere. Det kan også give lærerne mulighed for at rette opgaver, lige når de bliver afleveret, og generelt have en mere løbende feedback på elevernes arbejde.

IT skal ikke være en byrde, men noget der er til for at gøre undervisningen nemmere, sjovere og mere motiverende for elever og lærere.

San Diego County Office of Education

Vi var mandag eftermiddag til møde hos San Diego County Office of Education. Det svarer lidt til vores skoleforvaltninger i Danmark, omend SDCOE dækker et noget større område. I San Diego County bor der omkring 2 millioner mennesker, og de har ca. 500.000 skoleelever. Til mødet snakkede vi om de problemer, som henholdsvis San Diegos og Danmarks uddannelsessystemer står overfor. Noget i øjnefaldende var, at vores problemer var meget lig hinanden. Det var faktisk stort set de samme problematikker, de havde dem bare på en større skala. Der blev udvekslet en del erfaringer omkring, hvordan man ville kunne komme problematikkerne til livs. Læreres udfordring med forberedelsestid, skabe motiverede elever og nedbrydning af den sociale arv, var blandt talepunkterne til mødet. Det gav os også et skræmmende indblik i hvor meget større udfordringerne er i USA. Elever fra de svagt stillede familier kunne bo en halv time fra stranden, og aldrig have set den. Det betød at mange aldrig lærte verden omkring dem, og de muligheder de har at kende. Der er kæmpe forskel mellem top og bund i USA, og det er en udfordring de i aller højeste grad kæmper med – også på skoleområdet.

High Tech High

Tirsdag morgen gik turen til High Tech High, hvor vi havde en hel dag på de kendte skoler, på Shelter Island i San Diego. Skolerne (flere forskellige skoler på campus) har en klar filosofi, der gennemsyrer alt de laver; projektorienteret undervisning. En filosofi de tror så meget på, at hele deres skole er bygget op omkring netop den. Alt på skolen foregår i projekter. 50% af tiden bruger eleverne på baggrundsarbejde, research og det faglige aspekt af deres projekter. Den anden halvdel af tiden bruger de på at arbejde med deres fysiske produkt. Skolen var fyldt til randen med imponerende faciliteter til at lave de fysiske produkter. 3D-printere, laserskærere og sløjdlokaler der ville gøre selv det mest toptunede danske sløjdlokale til skamme. Alle disse redskaber, og elevernes evner til at bruge dem, gjorde at det var nogle meget professionelt udseende produkter, der kom ud af projekterne. Det hele handler selvfølgelig ikke om at lave seje ting med vilde maskiner – men om at lære noget. Den måde de fik fagligheden effektivt inkorporeret i deres projektforløb, var ved at gøre dem tværfaglige.

Der var oftest to lærere, der samarbejdede om projekterne. Disse lærere har forskellige undervisningskompetencer, der kan bruges i det tværfaglige. Et projekt kunne sagtens indeholde engelsk, samfundsfag og religion i research-fasen, og så gå over til fysik og sløjd i produktfasen. Den projektbaserede undervisning skabte motiverede elever, og ikke mindst elever der var klar til et liv uden for skolen.

På skolen begyndte dagen med at vi blev vist rundt på skolen af to elever, der var på deres Senior (sidste) år i High School. Produkterne fra elevernes projekter hang overalt på skolen, hvilket var meget iøjnefaldende på vores rundtur. Og det var ikke som efter en dansk skoles projektuge, hvor der hænger lidt plancher og papmachéfigurer. Det var store trækonstruktioner, robotter, kunstværker og meget andet. I løbet af dagen fik vi snakket med elever, som gik i alt fra 7. til 12. klasse. Man kunne tydeligt se på vores guides, at skolen havde mange rundvisninger. Alle eleverne vi snakkede med, var meget sikre i deres kropssprog og præsentationsevner. Generelt var det meget imponerende hvad eleverne udrettede af projekter, og hvor sikre de var i præsentationen af dem.

Der var mange konkrete ting High Tech High gjorde, der ville være gode at adoptere til den danske skole. En af de ting de gjorde, er noget vi kender fra mange efterskoler i Danmark. De havde kontaktgrupper de mødtes i 45 minutter om ugen. Kontaktgruppen bestod af en lærer, og en række elever fra forskellige alderstrin. Den ugentlige lektion kunne bruges på alt fra at male til at spille basketball. Så det var en måde at få skabt et andet forhold mellem lærere og elever, og få et afbræk fra det fagfaglige. Læreren i kontaktgruppen fungerede samtidigt som deres vejleder. Eleverne var meget glade for kontaktgruppen, og det gav dem et godt tilhørsforhold til deres gruppe – og sammenhæng mellem de forskellige årgange.

Hele den projektbaserede tilgang er selvfølgelig noget vi blev meget inspirerede af, og også noget vi kan blive meget bedre til i Danmark. Et særligt element af deres projektarbejde, er endnu et område vi virkelig skal forbedre kvaliteten i Danmark – nemlig den åbne skole. I alle deres projekter hev lærerne på skolen forskellige eksperter ind til at fortælle. Handlede det om raketter kunne det være en rumingeniør. Handlede det om vand, kunne det være en havbiolog. Og sådan kunne man blive ved. Da undervisningen var meget virkelighedsnær, vil der altid være en relevant branche at hive ind som ekspert.

Det var netop den kobling til virkeligheden, som gav eleverne en meget mere sammenhængende og motiverende skoledag.

Thinkabit Lab

Så blev det onsdag morgen, og første besøg er hos IT-giganten Qualcomm, og mere specifikt Thinkabit Lab. Thinkabit Lab er et enormt interessant sted. Det er skabt med målet om at give elever i San Diego et mål med skolegangen. Ligesom det har målet om at eleverne skal lære sig selv at kende, og igennem deres kendskab til kompetencer og interesser skal finde deres plads i ”systemet”. Som skrevet i en tidligere dagbog er der kæmpe forskel mellem top og bund i USA.

Mange elever kender ikke til de muligheder de har for deres fremtid, og de har ikke motivationen for at gøre det godt i skolen, hvis de alligevel skal være ufaglærte som deres forældre. Thinkabit Lab lærer eleverne at kende sig selv, og deres muligheder – og det rykker dem utroligt langt, specielt på motivationen. Stedet køres af en meget inspirerende mand, ved navn Ed Hidalgo. Ed fortalte, at mange elever fik deres første elevatortur nogensinde, hos Thinkabit Lab. Det fik os virkelig til at forstå alvoren af ulighedsproblemerne.

Thinkabit Lab tager udgangspunkt i virksomheden Qualcomm, som finansierer projektet, og de stillinger virksomheden har. Det er et ekstremt godt eksempel på hvordan virksomheder kan komme ind i undervisningssammenhæng, og ændre elevernes syn på skolen. Vi tror virkeligt på at der ligger et kæmpe potentiale i den åbne skole, hvis blot flere virksomheder engagerer sig i skolerne.

En spændende tanke vi gør os efter besøget, er filosofien om at alle er gode til noget, og at man bare skal finde sine kompetencer og sin plads i systemet. Desuden tror vi på en klar kobling mellem skoleliv og fremtidsmuligheder/erhvervsliv, hvilket Thinkabit er en fremragende og inspirerende løsning på. Vi vil meget gerne arbejde med lignende tiltag i Danmark!

Steele Canyon High School

Steele Canyon er det af vores besøg, som minder mest om en Public High School.

På Steele Canyon High havde vi et program, hvor vi fik snakket med lærere såvel som elever. Vi var med til et elevrådsmøde, og faldt i snak med elevrådsformanden. Vi snakkede om de problemer, som skolen stod overfor. Det viste sig elevrådet, eller ASB, delte problemer med mange af de danske elevråd.

Eleverne på Steele Canyon startede dagen med en morgenreportage fra to elever, som blev vist på hele skolen gennem video. Skolens elever havde et studie, hvorfra indslaget var blevet filmet.

Noget andet der var interessant at se, var hvordan de havde håndteret deres valgfag. De havde valgfag hele 90 minutter om dagen. Det er væsentligt mere end vi ser mange steder – både I Danmark og USA. Det er en høj prioritering af valgfagene, men eleverne var meget glade for dem, da det gav dem mulighed for at arbejde mere inden for interessefelter, hvilket motiverede dem mere for undervisningen. Derfor tror vi i hvert fald på, at den halvanden time er godt givet ud.

San Diego Met High

Torsdag startede med et besøg på San Diego Met High. Det er en skole, der arbejder med ’Big Picture Education Programme’, og dropouts, altså elever der dropper ud af Highschool. Skolen arbejdede med at skræddersy elevernes undervisning, gennem blandt andet praktikforløb, så eleverne kan se ”the big picture”. Vi mødte en elev, der var i gang med at færdiggøre sin Highschool på halv tid. Det var blevet muligt for ham, fordi han havde fået den motivation, og den læringslyst, der havde fået ham fra at overveje at droppe ud, til pludselig at være en stærk elev.

Noget af det der gør skolen interessant, er deres fantastiske arbejde med internships (praktikforløb). Praktikforløb, der ligger meget langt fra hvad vi i Danmark kender til. Eleverne tilbringer 3 dage om ugen i skole, og 2 dage på deres praktiksted. Skolen har over 700 muligheder over alt i San Diego, hvilket giver eleverne mulighed for at komme i praktik som alt man overhovedet kan forestille sig. Forud for praktikopholdet gennemgik alle elever en såkaldt ”jobtræning”, hvor de bl.a. blev undervist i hvordan man opførte sig på job, var til jobsamtale og skrev et CV.

Vi besøgte skolen på en praktikdag, så derfor var der ingen elever på skolen. Det skulle vi dog ikke snydes for, så vi måtte ud og besøge nogle af eleverne på deres praktiksteder. Vi besøgte to elever, der arbejdede i en utroligt smuk nationalpark lige uden for San Diego. Her passede de parkens kontoer på de sociale medier, lavede events og var turguider. Blandt meget andet. Det var inspirerende at se hvor motiverede eleverne var for at gøre deres arbejde så godt som muligt.

Efter den oplevelse, er vi overbeviste om, at det er en interessant måde at drive skolen på. I Danmark kunne det eventuelt munde ud i et nyt bud på 10. klasserne i fremtiden. Mange elever mangler et mål med undervisningen. Hvorfor er det vigtigt at gøre det vi gør? Det kan disse praktikforløb være med til at ændre, da man får prøvet nogle reelle brancher, hvilket gør teorien bag brugbar. Det skaber motivation og håb, og ikke mindst mening med videre uddannelse.

Efter besøget stod den på 10 timers køretur til Sacramento, hvor vi skulle holde møde med California Department of Education.

California Department of Education

California Department of Educationer Californiens Undervisningsministerie. Staterne i USA styrer selv deres undervisning som et selvstændigt land. Hertil skal også siges, at Californien er væsentligt større end Danmark, har 6,2 millioner elever (flere end alle mennesker i Danmark) og har den 7. største økonomi verden. Inde i Department of Education mødtes vi med en ansat ved navn Megan Ellis. Hun førte os til et storslået mødelokale, hvor deres øverste direktør Tony Alpert gav et oplæg om deres nye prøvesystem. De har tidligere haft et fuldt multiple choice prøvesystem på papir. Nu har de i stedet indført noget der minder mere om vores nationale test, hvor testen tilpasser sig elevens faglige niveau. Noget særligt ved testen, var de særlige tilpasninger man kunne gøre sin version af testen. Alt fra farveskift til farveblinde, oplæsning til ordblinde og blindskrift til blinde. Desuden kunne man få oversat svære ord til alverdens sprog, så selv ikke etniske amerikanere kunne forstå alle ordene.

Der findes elever over alt i Danmark med specielle behov, og i en tid hvor specialskolerne tilbagefører elever til folkeskolerne kommer der ikke færre. Derfor bør man tænke i samme baner, som de gjorde i Californien. Vi vil gerne implementere noget lignende i vores nationale test, for at hjælpe alle de elever der ikke kan tage testen på nuværende tidspunkt, til selv at kunne klare det.

Youth on Board

Vi besøgte mandag Youth on Board, og BSAC (Boston Student Advisory Council), der er Bostons svar på et fælleselevråd. Til møderne diskuterede eleverne, hvordan skolerne i Boston kunne forbedres. Så på mange måder havde Youth on Board samme type opgaver som vores fælleselevråd i Danmark. De holdt møde hver mandag, hvor elever fra skolernes elevråd, kunne deltage.

Vi snakkede med eleverne og introducerede os selv og det danske skolesystem til dem. De var tydeligt interesserede i at høre, hvad vi havde at fortælle. Vi var derefter i dialog med dem, om deres kampagner, problemer og skolesystem. De havde for nyligt kørt en kampagne mod nedskæringer i skolen. Over 4000 elever var udvandret fra deres undervisning, hvilket havde resulteret i, at nedskæringerne var blevet formindsket. De lavede mange spændende ting, og havde en struktur på deres arbejde, som man inspirerede til fælleselevrådene herhjemme.

Alan November og November Learning

Vi besøgte denne dag også Alan November, som har grundlagt tænketanken November Learning. Han har derudover gjort sig en hel del tanker om emner som elevinddragelse, digitalisering, dannelse og 21. Century Skills. Alan bruger en hel del af sin tid på at flyve verden rundt, fra konference til konference. Tiden bliver brugt som oplægs- og foredragsholder, og han er en anerkendt figur i den globale uddannelsesdebat.

Vi snakkede om mange emner med Alan, og han kunne komme med nogle konkrete forslag, vi bestemt kan bruge i vores fremtidige arbejde. Et eksempel på dette, var fra et projekt Alan førte netop nu. Projektet handlede om, at eleverne hver gang de blev testet, skulle tage testen to gange på samme dag. Anden gang eleverne tog testen foregik det i grupper af fire. Her kan de så i fællesskab nå frem til mere rigtige svar, og se det fra flere perspektiver. Begge dele af testen skulle da tælle for 50% af den samlede karakter. Alan nævnte i forlængelse af dette, at elev-til-elev læring, er et af lærernes bedste redskaber, når det gælder undervisning.

Alan fortalte også om sin konference han afholder i Boston i juli. Her kommer anerkendte foredragsholdere fra hele verdenen, for at diskutere undervisning. Snakken endte ud i, at vi fik en invitation som oplægsholdere til konferencen – hvilket er utroligt stort, og noget vi bestemt håber vil lykkes!

Tufts University

På underafdelingen Tufts Center for Engineering Education and Outreach (CEEO) arbejder de med ingeniørskab i projektbaseret undervisning. De står sammen med LEGO bag ”Billund Builds Music”. Et spændende projekt, der går ud på, at alle skoleelever i Billund tog en masse forskellige materialer, og lavede instrumenter. Danske
Skoleelever var også med på sidelinjen, og var blandt andet en tur i Billund for at se deres afslutningskoncert. Tufts CEEO har gennem årene lavet mange spændende projekter, hvilket vi fik en gennemgang af fra deres direktør Meredith Portsmore.

De introducerede os også for det spændende projekt STOMP. Det var et projekt, der gik ud på, at studerende på forskellige ingeniørlinjer havde mulighed for at komme ud i klasserne på de lokale skoler. Her ville de så være med til at undervise, og lære deres ingeniørskabs-evner fra sig. Det er med til at lave en anderledes undervisning og mere virkelighedsnær, projektorienteret undervisning for eleverne.

Det havde klare elementer fra den åbne skole over sig, og vi vil meget gerne arbejde videre med koblingen af diverse professioner/uddannelser og grundskolerne. At universitetsstuderende tager tid ud af deres skole, for at undervise på grundskoler synes vi er et godt koncept. Det ville være en alternativ måde at udføre den åbne skole på, og for mange ville det være en øjenåbner. Det giver eleverne en kæmpe indsigt i forskellige professioner, og hvad de går ud på. Desuden giver det de studerende evnen til at formulere deres viden til en person, der ikke har modtaget uddannelsen. Noget der også vil være givende for den studerende. Helt konkret kunne et forslag være, at studerende inden for forskellige faggrupper skulle bruge noget tid som hjælpelærer. Det ville også være en måde at afhjælpe vikarsituationen, som den er i dag – og få skabt reelt fagligt indhold!

Tufts havde også et såkaldt Makers space. Noget vi i Danmark nok bare ville kalde et toptunet sløjdlokale. Og med toptunet indgår 3D-printer, Laser-skærer og andre vilde maskiner i ligningen. Her kunne lærere fra lokale skoler tage deres elever med, så de kunne lave produkter inden for forskellige temaer de arbejdede med i skolen. Den måde det kunne inspirere til en dansk kontekst, er hele tænkningen om at lave fysiske produkter på baggrund af forløb man har i de andre fag. Vi ved fra forskning, at mange husker bedre ved at sidde med det i hænderne, og dette ville bestemt styrke hukommelsen fra diverse forløb.

Acera Middle school

Acera Middle school er en privatskole, som fokuserer på individualiseret undervisning, med en naturvidenskabelig og praktisk vinkel. Det bliver gjort på flere måder, bl.a. at klasserne kun er mellem 15 og 20 elever. Det giver lærerne mulighed for at komme rundt til flere elever og udvikle den enkelte elevs undervisning. De gør også meget i niveaudeling, hvor et fag som matematik er fuldstændigt opdelt af niveau – over hele skolen! Det gør at dem, der har sværest ved faget kan få den støtte de har brug for, og de dygtigste de udfordringer de mangler. Det er en mentalitet man bestemt bør arbejde på at styrke i den danske grundskole. Vi er bange for at dele folk op i faglige grupper, selvom alle i en klasse kender hinandens faglige niveauer. Denne skoles, og mange andres, erfaringer viser bare, at niveaudeling er et rigtigt skridt.

Vi dumpede lige ind i Creativity morning, der viser skolens arbejde med PBL (Project Based Learning) utroligt godt. Hver enkelt elev har nogle timer, som kan bruges på at arbejde med dennes respektive projekt. Lærerne køber arbejdsmaterialer som f.eks. træ, linoleum eller maling, som eleverne kan bruge til deres projekter. Skolen bruger i gennemsnit 1300 dollars på undervisningsmaterialer om året pr. elev.

Skolen var forholdsvis ny, og havde kun kørt i nogle få år. Derfor var mange af eleverne flyttet til fra enten en privat- eller folkeskole. De var glade for forandringen fra den normale folkeskole, til Acera. Lærerne fortalte, at mange af skolens elever havde specielle læringsbehov så som ADHD, ordblindhed og så videre. For dem var niveauopdelingen en klar hjælp til at acceptere dem selv og deres begrænsninger, såvel som styrker – hvilket gjorde sig gældende for alle elever på skolen.

Boston University

Vi kørte herefter til Boston University, hvor vi holdt møder med forskellige fakultetsmedarbejdere og professorer, der underviste i alt fra skrivning til fysik. De kom alle med interessante vinkler på, hvad undervisning og kompetencer er. Vi hørte om vigtigheden af at gøre en klar kobling til den virkelighed de studerende skulle ud i, og den undervisning der foregik på universitetet. Der blev også fortalt om hvordan universitetet bevægede sig i en retning, der minder mere om High School-undervisning. Altså klasseundervisning som vi kender det. I dag består undervisningen nemlig primært af forelæsninger, og studerende der læser op på pensum.

Alt i alt gav Boston University nogle gode perspektiver på uddannelse, og hvordan vi skaber rammerne for en undervisning der uddanner til virkeligheden.

Vi har i dag været ude på Academy Hill school. En skole, der arbejder med højtpræsterende elever.

Academy Hill School har en interessant undervisningsfilosofi. Der er forskellige måder at lære på, og det anerkender de. Derfor tilbyder de eleverne undervisningsformer, der matcher elevernes læringsstile. Samtidigt foregår en høj grad af niveaudeling. Vi hørte mange vilde eksempler, f.eks. var der en pige som overhovedet ikke kunne finde ud af matematik. Derimod kunne hun skrive digte og historier, som de færreste voksne kan.

Skolen havde ressourcer til at give eleverne ekstra hjælp i deres svagere fag, og flere udfordringer i de fag som de var gode til. Det skabte nogle elever, der brillerede fagligt når de færdiggjorde skolen.

Vi ser gerne at man i Danmark skal lave mere niveauopdelt undervisning. Niveaudeling gavner de stærkere såvel som de svagere elever. Skolen her viste også i høj grad hvordan faglig niveauopdeling ikke er lig social opdeling. Som skrevet i en tidligere dagbog kender alle i klassen hinandens styrker og svagheder. Derfor gør man kun eleverne, og lærerne ikke mindst, en tjeneste ved at niveaudele undervisningen.

En udfordring både Danmark og USA står med, er hvordan man håndterer de særligt godt præsterende elever. ’Teaching to the middle’ er desværre blevet reglen mere end undtagelsen, og det gør at vi taber mange elever i begge ender af spektret. Academy Hill var en stor inspiration i arbejdet med deres elever, og deres resultater talte for sig selv. De stolte nørder skal tilbage, og det kom de så sandeligt igennem et tiltag som Academy Hill.

Skolens elever var ekstremt imponerende, og løste i 3. klasse matematik vores delegation var lidt usikre i. Motivationen hos eleverne var enorm – i sandhed en inspirerende oplevelse!