Program for turen

Onsdag d. 13. februar

  • Afrejse

Onsdag d. 27. februar

  • Hjemrejse

Dagbog

Kære alle sammen!
Nu er vi taget afsted på Danske Skoleelevers årlige inspirationstur. I år går turen til den amerikanske vestkyst, hvor vi skal på et fedt roadtrip gennem Californien med et lille stop i Phoneix. Vi skal få en masse inputs og inspiration til, hvordan vi kan forbedre det danske skolesystem.

Onsdag var den store rejsedag. De fleste af os stod tidligt op, og fløj fra Aalborg lufthavn til København, hvor de sidste stødte til, og herefter fløj vi videre mod San Fransisco. Det var en utrolig lang fly tur på intet mindre end 12 timer! Da vi ankom til San Fransico var klokken 14:00, mens der var nat hjemme i Danmark, så man kan vidst roligt sige, at vi er lidt jetlagget. Efter ankomsten i lufthavnen fandt vi den bil, som vi har lejet til hele turen. Vi kørte hen til vores hotel, som ligger lidt uden for San Fransisco. Turen begynder først for alvor i morgen, så vi forberedte os til i morgen, men ellers var det på hovedet i seng. I morgen bliver en travl, men meget spændende dag.

Vi starter ud med at mødes med The California Teaching Association, som er Californiens svar på Danmarks lærerforening. Her skal vi mødes med deres formand, Eric Heins. Næste punkt på programmet er et møde med den prisvindende psykolog Carl Dweck på Stanford University. Her forsker Carol meget i, hvorfor nogle børn bliver succesfulde og andre ikke gør, og hvordan vores tilgang eller mindset til læring kan hjælpe os med at udvikle os selv. Dagens sidste møde er med Rachel Lu fra The California Association of Student Councils, som er en elevorganisation, der i høj grad minder om Danske Skoleelever.

Det bliver super spændende, og vi glæder os alle sammen til rigtig at komme i gang. Vores forventninger er store, og vi kommer med garanti til at få mange god ting med os i morgen!

I dag har været en spændende dag med masser af super interessante møder og besøg.

Vi startede dagen ud med at køre fra vores hotel til California Teachers Association. Der mødtes vi med deres formand Eric C. Heins, hvor vi startede med at give en introduktion til vores organisation og arbejde. Derefter introducerede Eric os til skolesystemet i Californien, og vi snakkede en smule om de problemer han så i måden skolerne var styret på, og hvordan det fungerede godt. Det prøvede vi efter bedste evne at perspektivere til den danske folkeskole, og de udfordringer vi møder der. Sammen med Eric snakkede vi så om hvordan man kunne tackle de her udfordringer vi kunne se. Blandt andet var et centralt problem i Californien, som vi også kan genkende fra Danmark, tilstrømningen af elever til privatskolerne. Dette er et problem, der har været set i Californien i et stykke tid nu. Tilstrømningen har resulteret i offentlige skoler der lukker, og et skolesystem med tydelig klasseopdeling. F.eks. snakkede Eric om, at man kan se en tydelig forskel på privat- og charterschools, der ligger i bakkerne og er større og bedre faciliterede, hvorimod de offentlige skoler er mindre og ligger placeret på fladere land. Sammen diskuterede vi de initiativer, der er blevet lavet i Californien, for at sikre skolernes transparens og diversitet.

Efter besøget hos CTA kørte vi videre til Stanford University. Der mødtes vi med prisvindende professor i psykologi, Carol Dweck. Vi snakkede med hende om noget af den research hun har lavet omkring hvad der motiverer elever i klasserne, og de to mindset kaldet hhv. ‘growth mindset’ og ‘fixed mindset’.

Vi fik en rigtig spændende snak om lærere, forældre og elevers indstilling til skolearbejdet. Blandt andet kom vi også ind på, hvor vigtig det er at lærerne giver en grundig og fyldestgørende feedback, og hvordan eleverne ikke burde se en lav karakter som et nederlag, men derimod en strategi der ikke virkede, og en måde de kan lære at forbedre sig. Derudover fik vi diskuteret konceptet ‘corrected paper’, hvor eleven, efter at have afleveret en opgave og fået feedback, har muligheden for at skrive opgaven igen, og denne gang inddrage den første feedback. På den måde kan eleven ændre sin karakter for den opgave.

Vi sluttede besøget af med en kort walk and talk med Carol, hvor vi også fik lov til at se noget af Stanford.

Til sidst mødtes vi over en kop kaffe med tre repræsentanter fra The California Association of student councils. Det er en organisation, der på mange måder ligner Danske Skoleelever. Vi snakkede med repræsentanterne, om hvordan de to organisationer fungerer helt praktisk, men også om hvordan man som organisation kan skaffe indflydelse. Det var en god mulighed for at få sparret med de andre om især organisatoriske processer og politiske spørgsmål.

Alle besøgene var meget berigende, og blev afsluttet med brede smil på læben, et fast håndtryk og et fællesbillede.
Vi er kørt til Sacramento, hvor vi nu sidder på hotellet og forbereder os til i morgen.
Hilsen Thea og Leanor. Danske Skoleelevers bestyrelse.

Kære alle sammen!
Turen går rigtig godt indtil videre, og vi har haft en lærerig dag i Californiens hovedstad Sacramento.

Vi startede dagen ud med et møde med California Department of Education, som er Californiens svar på undervisningsministeriet. Der en kæmpe Department, som er ansvarlig over for 6,2 millioner studerende, 295.000 lærere og 10.000 skoler. I det californiske skolesystem, eller generelt i hele det amerikanske skolesystem, er det i høj grad på til den individuelle skole at facilitere undervisningen og rammerne i langt højere grad end derhjemme. CDEs opgave er primært at sørge for at skolerne overholde det væld af statslige og nationale skoleregler, som der er, samt at stille ressourcer til rådighed for de enkelte skoler.

Vi snakkede med nogle af CDEs ansatte, som fortalte om et projekt, som kørte i Californien, der hedder Common Sense. Projektet fokuserer at lære elever om at begå sig på nettet, men samtidig også uddanne lærerne om de forskellige sociale medier og hvordan de skal tackle de sociale medier, og internettet generelt. Det var super spændende, og meget relevant, når man tænker på den store debat vi har om digitalisering i Danmark.

Common Sense minder også meget om vores eget projekt Wifive, så vi fik også en masse sparring til Wifive. I Californien har det også i en årrække været en tendens til at skære ned på de lokale skolebiblioteker, hvor CDE også snakkede om deres indsats med at genopbygge de lokale skolebiblioteker. Det har de blandt andet gjort gennem digitale biblioteker, som de har meget fokus på.

Efter et meget spændende møde, så snuppede vi en bid frokost, og kørte videre hen til vores næste møde.

Vores næste møde med Barobo som er et EdTech firma, som primært fokuserer på at lærer elever kodning, matematik og samarbejde gennem robotter. Vi startede ud med at få en præsentation af firmaet og deres undervisningsforløb. Det var rigtig spændende og høre om implementeringen af deres robotter i matematikundervisningen, som både ligger op til differentieret undervisning.

Californien har haft store problemer med at deres elever ikke præsterer godt nok til matematik. Kun 38,6% af alle elever har mødt standarden indenfor matematik, men efter elever har brugt Barobos lærings metoder og robotter. Barobos har især fokus på at deres robotter skal være nemme og bruge, samt at gøre kodning og programmering nemt og lige til for alle. Det var super spændende at høre om nogle af de succeshistorier og erfaringer de har gjort sig gennem deres arbejde. Barobo har også særligt meget fokus på at få piger ind i STEM fagene, og det gør de blandt andet med en særlig robotics and coding camp kun for piger. Vi fik en masse ideer til hvordan man kan bruge nye teknologier i undervisning.

Nu er det weekend i USA, så vi skal ikke til møder før på tirsdag (mandag er presidents day i USA, og en helligdag). Vi bruger weekenden på at køre til San Diego.

Hej alle sammen!
Lørdag kørte vi ad The Pacific Highway fra Los Angeles til San Fransisco. Det var en ni timers tur langs kysten, så den tur brugte vi hele dagen på. Vi tog os god tid til at nyde synet af bjergene og vandet, da vi ikke havde nogen besøg og det jo er weekend.

Lørdag aften havde vi en smule tid til lige at få kigget på Los Angeles. Vi gik blandt andet på The Walk Of Fame, og fik set centrum af byen.

Søndag tog vi os tid til at besøge Long Beach i Los Angeles, inden vi kørte videre til San Diego, hvor vi havde et kort stop på vejen ved et outlet. Derefter tog vi hen til hotellet, så vi kunne være udhvilede til i dag.

I dag, mandag, er det Presidents Day, så det fejrer amerikanerne som en helligdag, derfor har alle fri, så vi har heller ingen besøg i dag. vi har været rundt i byen San Diego og set store dele af byen og dens turistattraktioner.

Ellers har vi, her på hotellet, forberedt os på de to High School-besøg vi har i morgen.

Hej alle sammen!

I dag har vi været på besøg rundt i San Diego. Vi startede dagen ud med at besøge Mount Everst Acedemy, som er en meget særlig ”public school”. For det første er skolen ekstremt lille, især i amerikansk målestok, der går 280 elever på skolen, og så er skolen et meget unikt mix af hjemmeundervisning, og almindelig klasseundervisning.

Eleverne på MEA har ekstremt meget frihed til selv at strukturere deres skoledag. Skolen fungerer på den måde at de har en masse arbejde fra de forskellige fag, som så skal afleveres i slutningen af måneden. Eleverne har 3 dage om ugen, hvor de har mulighed for at få fysisk undervisning, men det behøver de ikke at deltage i.

De har altid mulighed for at få vejledning og støtte af lærerne, samt at lave deres arbejde på selve skolen. Men de skal selv strukturere deres tid, for at få månedens arbejde lavet.
Det er en helt unik skole, og vi har glædet os meget til at snakke med dem.

Vi snakkede med en masse vildt seje elever, som fortalte at mange af næsten alle af skolens projekter (teaterstykker, hønsegård) er baseret på elevernes egne ønsker og i høj grad styret af eleverne.
Eleverne voksede virkelig med deres frihed, og lærte en masse færdigheder, som ”time management skills”. De er et helt konkret eksempel på at friere rammer sagtens kan virke for elever.
Efter vi havde udvekslet insta-profiler med eleverne skyndte vi os videre mod East Village High, der også er en meget lille skole med kun 112 elever. Der mødtes vi med deres skoleleder, der forklarede om det program de kører med det lokale college, hvor eleverne har mulighed for at tage fag og hæve dem til collegeniveau. Programmet kan minde om de ‘advanced placement programs’ man kan se andre steder rundtomkring i USA. Den store forskel er dog bare, at med programmet på EVH behøver man ikke betale for eller tage den test, der i et AP-program er obligatorisk for en high school-studerende. Med programmet på EVH deltager den high school-studerende på lige fod med de college-studerende, men tager resten af sine fag på highschoolen. Derudover tæller programmet anderledes på de high school-studerendes college application.

På EVH snakkede vi også med en af de studerende, Jay. Han tager flere fag på college-niveau, så han kunne uddybe hvordan det føltes for eleven at have nogle af sine fag på college-niveau, og hvordan det påvirkede hans uddannelsesvalg. Han fokuserede en del på, at det for en 15-18-årig elev kan være svært at blive undervist med folk der kan være meget ældre.

Vi snakkede også med to lærere fra skolen, hvor vi blandt andet kom ind på, hvordan uddannelsesvejledning fungerer på deres skole, og hvordan der er lidt mindre behov for det, da eleverne først skal have valgt et hovedfag andet år i college, så derfor er det en mere afslappet proces i USA. Til gengæld er der en langt mere finansiel tilgang til uddannelsesvejledning, fordi mange elever, når de skal op i college, skal tage studielån, og det skal vejlederen kunne hjælpe med.

Hilsen Thea og Leanor. Danske Skoleelevers bestyrelse.

Kære alle sammen!

I dag startede vi med et besøg på Patric Henry High School. Hvor vi mødtes med deres rektor, der viste os rundt på campus og lod os komme med ind i et par klasser.

PHHS er en ‘public High School’, men den tilbyder stadig specielle programmer, som f.eks. deres GATE-program (gifted and talented education), der tilbyder elever, som præsterer bedre end deres alderssvarende studerende at deltage i enten deres ‘Seminar program for the highly gifted’ eller ‘The Cluster program for gifted and high ability students’, hvor eleverne får lov til at deltage i klasser enten på et højere klassetrin eller college, eller kan komme i specialklasser, hvor lærerne underviser på højere niveau, og med et andet pensum, end de alderssvarende. På skolen har man, ligesom mange andre High Schools i USA, mulighed for at tage ‘advanced placement’ classes, hvor man hæver enkelte fag til collegeniveau.

Efter besøget på PHHS kørte vi videre til School of Teacher Education på San Diego State University, der mødtes vi med deres direktør, og en af deres lærere. Vi snakkede en del om læreruddannelsen i Danmark, og hvordan den kan sammenlignes med og adskiller sig fra den amerikanske. I USA varer en læreruddannelse minimum fem år, og som en del af din uddannelse skal man have en praktikplads i et klasselokale, hvor man starter med at observere og så gradvist øger sin indflydelse, og på et tidspunkt overtager undervisningen i en periode. Vi snakkede også om hvilke krav der skal være til vikarerne, når de skal undervise eleverne i grundskolen. I San Diego skulle vikarerne nemlig bestå en obligatorisk test der tester baggrund og grundviden om fagene, der hedder CBEST (California Basic Education Skills Test)

Hilsen Thea og Leanor. Danske Skoleelevers bestyrelse

Hej alle sammen!

Nu er vores tur over halvvejs! Det synes vi alligevel er lidt vildt. Nu er vi ankommet til Phoenix, og vi starter ud med at besøge USA’s førende Charter School, som, til en vis grad, er ligesom vores privatskoler.

Charter Skolen vi besøgte hed Basis Scottsdale, og er i den grad en akademisk skole. Her er deres primære mål at få alle elever videre på college, og at skubbe dem så meget som overhovedet muligt rent fagligt. Charterskolerne er poppet op i løbet af vores andre besøg, hvor nogle var helt vilde med dem, og andre hadede dem. Derfor var det meget interessant at opleve skolen på tæt hold.

Det var interessant at se, hvordan alle eleverne gik ekstremt meget op i deres uddannelse, og hvordan selv de bedste af de bedste kunne skubbes endnu mere, fx så har USA noget de kalder for AP programs, som stort set er forskellige fag, du kan tage i High School. men på et College niveau. Hvis du så består en eksamen i dette program, tæller det som college credit. Det er et krav på Basis Scottsdale, at du skal tage adskillige af disse programmer. Vores guide havde alt i alt taget hele 14 AP programmer, og kan derfor springe to år over i college, fordi hun har optjent så meget college credit.

Men samtidig var skolens læringsmiljø meget konkurrencepræget, de havde intet elevråd i nogen form og skolen kan være ekstremt selektiv i deres valg af elever. Du finder altså ingen ordblinde her…

Efter Basis Scottsdale skyndte vi os videre mod Arizonas House of Repræsentatives. Her skulle vi mødes med et medlem i underhuset. Vi fik lov til at overvære en masse høringer, komite møder, og generelt få et meget dybere indblik i det amerikanske politiske system. Politikerne synes, at det var mega fedt at have os ”vikinger” på besøg, som nogle kaldte os. Vi fik mulighed for at vende uddannelsespolitik med både republikanere og demokraterne, der blev især snakket om charter schools. Noget helt konkret, som vi synes var fedt var, at demokraterne og republikanerne rent faktisk kunne arbejde godt sammen, og være gode venner. Det var en ret vild kontrast til, hvad du ellers hører om i medierne herhjemme. Desuden så kunne offentligheden komme til de her høringer hvor man debatterede lovforslag osv. Og her kunne ALLE komme op og sige deres mening om forslaget direkte til komiteen. Det synes vi er et super godt koncept, og et godt eksempel på, hvordan vi kan få lidt mere nærdemokrati i Danmark.

Nu skal vi pakke vores ting, og forberede os til i morgen, som er vores sidste dag i Phoneix.

De bedste hilsner

Thea og Leanor, Danske Skoleelevers bestyrelse

Hej alle sammen!

Nu er der vores sidste besøg i Phoenix, inden vi senere i dag kører videre nordpå mod Grand Canyon. Vi starter dagen ud på Metro Tech High, som minder lidt om vores EUX uddannelser, men i en totalt udvidet udgave.

Metro Tech stræber efter at forene mere erhvervsrettede programmer med klassiske akademiske programmer. Det betyder at elever kan uddanne sig, så de kan arbejde i fx en børnehave. Rent praktisk så øver de sig i skolens helt egen dagpleje, som er drevet af elever, selvfølgelig med lærerens supervision. Så samtidig med at du får den praktiske erfaring, så tager du stadig akademiske fag på samme niveau som andre high School. Det kan så betyde, at hvis du har kørt det her program, at du kan videreuddanne dig på et universitet til folkeskolelærer, og at du grundet al din praktiske erfaring har en kæmpe fordel.

De har tonsvis af disse programmer, og næsten alt på skolen er elevdrevet, fx deres kantine.

Vi blev især overrasket over mængden af piger der var til stede. 60% af eleverne er kvinder! Og de hopper ikke kun med på kosmetologuddannelsen, men er også i overtal i programmer som construction og auto workshop.

Vi snakkede rigtig meget om, hvordan man kan gøre erhvervsskolerne kan blive mere attraktive. For Metro Tech er en meget eftertragtet skole, med venteliste. Så snakkede vi også meget om hvordan vi kan få flere kvinder til at vælge en erhvervsuddannelse. Her sagde Metro Tech at de ikke havde lavet en særlig indsats, men blot havde skabt en kultur hvor alle var respekterede og stigma overfor de forskellige programmer stort set var elimineret. Det var super interessant.

Efter besøget på Metro Tech tog vi videre og besøgte Girls Leadership Academy, hvor vi mødtes med deres rektor, der fortalte os lidt om skolen og dens historie. Derefter fik vi en rundvisning af to af eleverne fra skolen, hvor vi kort var inde i nogle af klasserne, så vi fik lov til at høre om, hvad de arbejdede med.

Girl Leadership Academy er en charter school kun for piger. Skolen arbejdede for at mindske distraktioner for pigerne på skolen. Derfor var det også obligatorisk med skoleuniform, bortset fra om fredagen. På skolen havde de snakket meget om stærke kvindelige ledere, og i forbindelse med black history month, hang der også billeder af markante sorte kvinder gennem historien på deres opslagstavle.

GLA er en meget lille skole, med kun ca. 120 elever. Det var også en af grundende til at mange af eleverne var glade for at gå på skolen. De få elever havde alle sammen et meget stærkt sammenhold, og de var ikke delt op i klikker, men selv de mest sky elever havde et sted at være. Vi snakkede lidt med pigerne om, hvorfor det var fedt at gå på en pigeskole. De var meget enige om, at drenge var distraherende fra arbejdet, og at skolen bvlev mere familie-agtig uden drenge på skolen.

Vi ser nu frem til en lang weekend med masser af kørsel.

Hilsen Thea og Leanor. Danske Skoleelevers bestyrelse.

Hej alle sammen!

Så er det blevet weekend over Atlanten, og vi startede ud med at trodse vind og vejr. Vi kørte gennem en storm i Arizona, for at overnatte i bjergene natten, på et sted nær Grand Canyon, hvor vi så næste morgen tog ud til Grand Canyon, og kørte på en af de mange senic routes, der er. Det var vanvittigt smukt, og det meste af dalen var dækket af et tykt lag sne, så det var også et unikt syn.

Herefter begyndte vi at kører videre mod San Fransisco, men da det er en MEGET lang tur, så tog vi en overnatning inden i Las Vegas. På vej til Vegas gjorde vi også et pitstop ved Hooverdam, som er en kæmpe dæmning lige mellem staterne Nevada og Arizona.

I Las Vegas tog vi ud for at se byen, som er meget lysende og overvældende. Næste morgen kørte vi videre mod San Fransisco igen. I løbet af søndagen har vi kørt meget igennem Death Valley, som er en ørken dal. Her var der helt utroligt smukt, med bjerge og bugnede dale. Vi har kørt en hel del i dag, så vi har hygget i bilen, sunget en masse sange og spist nogle roadtrip snacks. Så selvom det er en lang tur, så er det nu meget sjovt alligevel.

Vi er dog stadigvæk ikke i San Fransisco endnu her søndag aften, så vi tager en sidste overnatning i Carson City inden vi tidligt næste morgen kører videre igen.

De bedste hilsner Thea og Leanor, Danske Skoleelevers Bestyreslse