Danske Skoleelevers holdning

Med den nye folkeskolereform skal alle elever bevæge sig 45 minutter om dagen. Det er vi super glade for i Danske Skoleelever. Det er op til den enkelte skole og kommune at beslutte, hvordan denne bevægelse skal foregå i hverdagen. I Danske Skoleelever mener vi, at denne bevægelse giver det største udbytte, hvis den bliver spredt over hele dagen som en del af undervisningen frem for, at det hver morgen bliver til en løbetur på en trafikeret vej. Det mener vi vil sikre aktivitet i løbet af hele dagen og ikke, at vi løber om morgenen og sidder på stolen resten af undervisningen.

Her har vores formand Sarah tre gode måder, at få bevægelse ind i undervisningen:

ÅBEN SKOLE

Folkeskolen skal være omdrejningspunktet i lokalsamfundet. Fodboldklubben skal stå for idræt kl.13, men også kl.16 som fritidsaktivitet. For folkeskolen er noget vi gør sammen, en fælles opgave med fælles ansvar. -Især for bevægelsen.

SIMPLIFICER BEVÆGELSEN

Den dybe tallerken skal ikke opfindes hver lektion. Der ligger massere materiale til bevægelse, der nemt kan tages i brug.

Bla. har vi udarbejdet pixie bøger, legetøj og kataloger

GI ELEVERNE ANSVARET

Elever vil gerne tage ansvar, de voksne skal bare lære at ligge det fra sig. Det er os der sidder i klasselokalet og leget i skolegården, vi ved hvornår vi har brug for bevægelse, -så lad os stå for den! Vi er eksperter i at komme op med gode ideer.

Øvelser

Der findes mange forskellige øvelser. Her er et par eksempler på hvad man kunne lave:

“Fang fluen”. Tid: 5 min

Eleverne går sammen to og to og stiller sig over for hinanden.

Den ene holder en genstand (fx en blyant eller lineal) i strakt arm over sit hoved.

Den anden har armene ned langs siden.

Når den første elev slipper genstanden, skal den anden forsøge at fange den, inden den når jorden. Armene skal hænge ned langs siden helt indtil genstanden bliver sluppet.

“Kaptajnen kommer”. Tid: 10 min

Først introduceres kommandoerne og det gennemgås, hvilke bevægelser, de repræsenterer; Når der råbes: “kaptajnen kommer”, stiller eleverne sig bag stolen og gør honnør.

Råbes der “skure gulv”, går man på knæ og laver skurebevægelser under stolen.

Råbes der “mast”, kravler man op på stolen.

Råbes der “styrbord”, stiller man sig på den højre side af stolen; ved “bagbord” på venstre.

Råbes der “agterud”, stiller man sig bag stolen og ved “stævnen” stiller man sig foran.

En elev kan vælges til at give kommandoer (fx 10), og ellers kan læreren gøre det.