Om Danske Skoleelever

Danske Skoleelever (DSE)

Danske Skoleelever er en organisation af og for elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik med målet om at sikre alle elever det gode skoleliv. DSE består af mange medlemsskoler, elevråd, fælleselevråd og personlige medlemmer og havde blandt andet ved udgangen af 2012 856 medlemsskoler. Desuden afholder DSE masser af aktiviteter og kurser primært for børn og unge, samtidig med at organisationen også udbyder kurser for lærere og ledere.

DSE er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation for grundskoleelever i Danmark, der til dagligt taler de danske skoleelevers sag. Desuden rådgiver organisationen eleverne i situationer, som vedrører emner på skoleområdet. I DSE kalder vi dette ”elev til elev-rådgivning”. Denne rådgivning indgår og ydes i organisationens daglige arbejde med de forskellige henvendelser fra elever og elevråd.

Den daglige administration varetages af et professionelt sekretariat i Randers, og organisationen ledes af en på generalforsamlingen valgt formand og næstformand samt bestyrelse bestående af 21 skoleelever.