Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

For at kunne yde den allerbedste rådgivning, sikre en kvalificeret og ensartet rådgivning samt uddannelse af vores unge frivillige har Danske Skoleelevers Center For Elevrådgivning indgået et samarbejde med andre rådgivningscentre og interessenter på skoleområdet.

Disse samarbejdspartnere skal medvirke til vidensindsamling, legitimitet og engagement om CFEs virke og kendskabsgrad. Endvidere skal samarbejdet sikre at CFE hele tiden har mulighed for at sparre og få råd i problemstillinger der kan opstå i henvendelsen.

Som det sidste har CFE oprettet et Advisery Board, hvori vores samarbejdspartnere indgår. Dette bliver en gruppe af personer fra Danske Skoleelevers egen ledelse, bestyrelse og forskellige instanser, interessenter og fagfolk på skoleområdet og rådgivningscentre, der mødes mindst en gang hvert halve år.

Advisory Boarded har overordnet to funktioner. For det første skal de rådgive i CFEs drift og biddrage yderligere til udviklingen og viden på området. For det andet skal det tilse at CFE yder den rette rådgivning samt overholdelse af centrets overordnede værdier.

Nedenfor ses en oversigt over vores mange samarbejdspartnere.

Numrene her er kun til administrative opkald - ikke rådgivning.

 

Børns Vilkår (Børnetelefonen)

Kontaktinformation:
Telefon: 35 55 55 59
E-mail: bv@bornsvilkar.dk
Web: www.bornsvilkar.dk

Kontaktmuligheder:
Telefon/Chat/Brevkasse

Beskrivelse:
Børns Vilkår arbejder for alle børn i Danmark. Målet er at sørge for, at alle børn i Danmark kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv. Børns Vilkår står bag BørneTelefonen.

Forældre Rådgivningen

Kontaktinformation:
Telefon: 70 25 24 68
E-mail: cb@skole-foraeldre.dk
Web: www.foraeldreraadgivningen.dk

Kontaktmuligheder:
Telefon/E-mail

Beskrivelse:
Hos Forældre Rådgivningen kan dine forældre eller personer i dit netværk få gode råd til og vejledning, når der opstår problemer om et barns skolegang. Forældre Rådgivningen hører under organisationen Skole og Forældre.

DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø

Kontaktinformation:
Telefon: 722 654 00
E-mail: dcum@dcum.dk
Web: www.dcum.dk

Kontaktmuligheder:
Telefon/E-mail

Beskrivelse:
DCUM er et center for viden, som skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø i skolen.

Børnerådet / Børneportalen

Kontaktinformation:
Telefon: 3378 3300
E-mail: brd@brd.dk
Web: www.boerneraadet.dk
www.boerneportalen.dk

Kontaktmuligheder:
Telefon/E-mail

Beskrivelse:
Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg.Børnerådet behandler ikke klagesager, men informerer om børns rettigheder.