Vil I gerne arbejde med, hvordan i får endnu bedre trivsel i klassen. Vil I gerne have en god snak om mobning og sociale spilleregler i jeres klassefællesskab? Så er Center for Elevrådgivnings workshops lige noget for jer.  

For information og booking se nederst på siden

Hvorfor deltage?

Et stærkt klassefællesskab er afgørende for læring, trivsel og inklusion. Derfor tilbyder Center for Elevrådgivning workshops i hvordan I skaber gode rammer for et godt inkluderende klassemiljø.  

Hvad kan du lære?

  1. Basisviden om mobning, fællesskab og inklusion 
  2. Refleksion over, hvorfor fordomme og eksklusion opstår. 
  3. Viden om hvordan fællesskaber fungerer. 
  4. Et bredere syn på at være normal og disponeret for at deltage i et fællesskab

Hvem er vi?

Center for Elevrådgivning, Elevtelefonen (CFE), oprettet af Danske Skoleelever, er elevernes egen rådgivningstjeneste, som har til formål at hjælpe alle grundskoleelever med skolerelaterede problemer og udfordringer. På workshoppen vil I møde ældre elever, der via deres erfaringer vil hjælpe yngre elever med alt, hvad der foregår fra eleverne, træder ind på skolen til de går hjem igen. Vores workshop bygger på en peer-to-peer tilgang, hvor I vil møde frivillige, der er i øjenhøjde med jer og som kender til jeres virkelighed og dagligdag.  

Læs mere om Elevtelefonen

Booking

Send os en mail eller ring

70 22 00 33

Book via mail

Tid og sted

Tid og sted aftales ved booking, Danske Skoleelever kommer typisk til jer. Kurset tager ca. tre timer, men kan tilpasses i både omgang og indhold.

Gratis

Det gode klassemiljø tilbydes gratis til klasser på skoler gennem Center for Elevrådgivning

Spørgsmål

Simon Poulsen
Mail spo@skoleelever.dk
Telefon 60 40 20 65

Danske Skoleelever på Instagram