DET GODE MØDE

Afhold gode elevrådsmøder og skab forandring!

Download materialet, der hjælper jer med at lave en god dagsorden og et årshjul.
Og få hjælp til at skabe handling bag jeres idéer med de forskellige projektudviklingsmodeller.

Danske Skoleelever vil gerne komme på besøg og hjælpe jer med at bruge materialerne, sådan I bliver det bedste elevråd.
I kan booke et aktivt elevrådskursus hos os – det er gratis for medlemsskoler.