13 års undervisningspligt er ikke vejen frem  

I øjeblikket står Danmark over for en stor udfordring. Målsætningen er, at 95 % af alle landets unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Et af forslagene til hvordan dette mål kan nås, er at udvide den nuværende 10 års undervisningspligt til 13 års undervisningspligt. DSE mener ikke, at 13 års undervisningspligt er vejen frem. At tvinge eleverne til at tage en ungdomsuddannelse er en falliterklæring. I stedet burde man fokusere på folkeskolen. At en stor del af den danske ungdom ikke tager en ungdomsuddannelse bunder i, at deres første møde med uddannelsessystemet ikke har været optimalt. Derfor skal der i stedet laves en række forbedringer i folkeskolen for at sikre, at 95 % af den danske ungdom tager en ungdomsuddannelse. Dette skal hovedsageligt bestå i, at folkeskolen i langt højere grad skal indrettes, så den tager hensyn til de ikke boglige elever, samt at folkeskolen generelt forbedres, og at der holdes fast i de gode værdier i folkeskolen: elevernes evne til at deltage i gruppearbejde, være innovative og tænke selvstændigt. Folkeskolen skal ganske enkelt være et godt sted at være og sikre et godt møde med uddannelsessystemet. En indførsel af 13 års undervisningspligt vil skade mere end gavne. Det vil resultere i, at mange elever vil blive tvunget til at tage en uddannelse, som de overhovedet ikke har lyst til at tage. Dette kan ødelægge motivationen for andre elever på uddannelsen og dermed skabe en discountuddannelse, som mange tvinges til at tage, i stedet for en god uddannelse som eleverne er motiverede for at tage. Der skal en kæmpe indsats til for, at vi kan nå målet om, at 95 % af ungdommen skal tage en uddannelse. Men løsningen ligger i folkeskolen – ikke i tvang. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener