16 års valgret 

I øjeblikket fylder de ældre alt for meget i dansk politik. Bedre plejehjem og flere penge til de ældre, står højt på mange politikeres ønskesedler, da gruppen af ældre bliver stadigt større og dermed også kan give flere stemmer. Det er et problem, da politikerne ikke i samme grad lytter til elevernes ønsker – der er nemlig ingen stemmer i det. DSE mener derfor, at valgretsalderen i Danmark bør sættes ned til 16 år. Dermed sikrer vi, at der i langt højere grad vil blive lyttet til eleverne/unge i fremtiden, og samtidig får vi inddraget en masse unge i det danske demokrati. Og valgretsforskere har allerede slået alarm: Vi skal gøre noget for at sikre de unges deltagelse i demokratiet. Mange hævder, at 16-17-årige ikke er modne nok til at stemme. Men dette er ikke et ordentligt argument imod nedsættelsen af valgretsalderen, da mange mennesker over 18 år heller ikke er modne nok til at stemme, f.eks. ældre mennesker, der ikke længere ved noget om samfundet og kun stemmer på en politiker på baggrund af, hvordan verden så ud i deres unge dage. Desuden viser en undersøgelse fra 2008, at 91 % af de unge interesserer sig for samfundet, og at en stor del af den voksne befolkning mener, at unge er mere modne i dag, end de var for 30 år siden (da valgretsalderen sidst blev sænket). Danmark har også brug for at følge med udviklingen i verden. En række lande har allerede sænket deres valgretsalder til under 18 år, herunder Tyskland, Norge og Østrig. Vi skal være et demokratisk foregangsland, der ikke er bange for at udvide demokratiet og ignorere fordomme. En nedsættelse af valgretsalderen til 16 år vil også være det mest retfærdige, eftersom at 16-17-årige betaler skat og kan komme i fængsel. Med 16 års valgret vil de 16-17-årige også få indflydelse på, hvilke love de kan straffes efter, og hvordan deres skattekroner skal bruges. Når du går ud af folkeskolen, er du i gennemsnit 16,1 år. Dette betyder, at 16-årige har gennemført den eneste obligatoriske uddannelse, der er påkrævet for at deltage i samfundet.

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener