Åbenhed om inklusion  

96% af alle elever skal være en del af den almene skole og de almene klasser. Det betyder, at vi skal inkludere langt flere elever fra specialskoler, som har specielle behov. I Danske Skoleelever ser vi det som udgangspunkt positivt, idet vi mener, at vi skal have en skole, der kan rumme så mange forskelligheder som muligt. Det er her vigtigt for os at understrege, at det aldrig må være en spare øvelse i kommunerne og, at lærerne skal være klar til at tage imod denne ekstra opgave. Vi ser dog desværre i dag, at det bliver tabubelagt, at elever kan have andre behov. Gør man emner til tabu, opfattes de som negative og som noget forkert, og det kan derved give opfattelsen af, at det er forkert at have specielle behov, og at vi ikke må snakke om det i klasselokalerne. Vi elever kan godt se, når der er en dreng i klassen med krudt i røven, der ikke kan sidde stille, og vi lægger mærke til, hvis der er en pige i klassen som på den ene eller anden måde virker lidt mærkelig. Det kan være svært at håndtere, og elever uden specialbehov kan måske tage afstand, fordi de ikke ved, hvad der ligger bag. Hvad vi elever måske ikke kan se er, at netop den dreng har ADHD, og den pige har en type af autisme. Derfor mener vi i Danske Skoleelever, at man skal turde tale højt om, at vi alle sammen er forskellige, men nogen bare er lidt mere forskellige. Vi mener, at lærere skal tage en dialog med eleverne om de forskellige diagnoser, som kan være i klassen, hvis de inkluderede børn er trygge ved det. På den måde kan vi allesammen forstå hinanden meget bedre og få et bedre fællesskab. 

Privatskoler skal tage ansvar for inklusionen.

Danske Skoleelever mener, at privatskoler skal tage mere hensyn til elever med specielle behov. I Danmark har man ret til at stifte privatskoler, og det er en god ting. Det giver muligheden for at skabe unikke rammer for læring, socialt samvær og gode stunder. Men det er ærgerligt, når der er elever der gerne vil være en del af de sociale rammer, men ikke kan fordi de ikke har et højt nok socialt eller fagligt niveau. Folkeskolen skal heller ikke være det sted, man kommer hen når man ikke kunne kom ind på privatskolen, men en mulighed ud af mange. Selvfølgelig er det langt fra alle privatskoler der har et problem med inklusion, nogle er faktisk bedre til det end folkeskolen. Det er også fedt at privatskolerne har en vis frihed, men med frihed kommer ansvar. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener