Bedre klagemuligheder til eleverne  

Når børn og elever i dag oplever at blive krænket eller at der sker brud på deres rettigheder, er deres muligheder for at klage alt for dårlige. Alt for mange står i dag alene med deres problemer og mange oplever også, at det er svært at få hjælp. I 2014 blev 93% af klagerne til ombudsmandens børnekontor afvist. Det skyldes bl.a. at børnekontoret ikke må gå ind i en sag medmindre barnet allerede har ført sagen hos både kommunen, de sociale nævn og ankestyrelsen. Omfattende bureaukrati er altså med til, at vi ikke får hjulpet de børn og elever, der har brug for det. I forlængelse har af mener Danske Skoleelever ikke, at den nuværende model sikrer eleverne en ordentlig og enkel klagemulighed, og at man bør have en egentlig børneombudsmand i Danmark. Det er vigtigt, at vi har mulighed for at klage, når vores rettigheder bliver brudt og vi oplever os uretfærdigt behandlet. Dette både nå vi ikke trives i skolen eller en utilfredse med en karakter. De muligheder der findes i dag er både besværlige, komplicerede og ikke i øjenhøjde med de elever, der skal bruge dem. Danske Skoleelever mener derfor, at det er vigtigt at der gennemføres en omfattende forenkling. På denne måde kan vi sikre, at alle elever let og enkelt har mulighed for at få hjælp med deres problemer og at deres rettigheder overholdes. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener