Bedre tilsyn, nu!  

Tilsynet på de frie skoler er for ringe, og der er for få ressourcer til det. Indoktrinering, suspekte donationer og manglende respekt for frihed og folkestyre har desværre vist sig at være virkelighed på flere af landets frie grundskoler. Det er utrolig problematisk at det statslige tilsyn ikke formår at opdage dette, og at tilsynet ikke har de nødvendige ressourcer, der kan sikre at alle elever på alle 800 frie grundskoler får en god skolegang. I Danske Skoleelever mener vi, at man bør gøre følgende:  

  1. Friskolerne må ikke selv vælge deres tilsynsførende. 
  2. Friskolerne må ikke selv vælge deres censorer. 
  3. Friskolerne skal ligesom folkeskolerne, gennemfører trivselsundersøgelserne. 
  4. Friskolerne skal underlægges Elevrådsbekendtgørelsen, ligesom folkeskolerne skal. Så elevernes demokratiske rettigheder, er sikret. 
  5. Elevrådet skal også side i friskolernes skolebestyrelser.

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener