Bekæmp den negative sociale arv  

Den danske folkeskole er dårlig til at bryde den negative sociale arv. Denne udvikling skal DSE kæmpe for at modvirke. Det skal være muligt at gå i den danske folkeskole og opnå gode resultater, uanset om ens forældre er akademikere eller tømrere, danskere eller indvandrere, direktører eller arbejdsløse. Selvfølgelig skal forældrene med mange ressourcer inddrages i skolen og hjælpe deres børn. Men skolen skal tage hånd om de børn, der ikke har denne mulighed, og DSE skal kæmpe aktivt for at forbedre indsatsen. Dette skal gøres ved at: 

 – Modarbejde dannelsen af ghettoskoler i socialt belastede kvarterer gennem oplysningskampagner til ressourcestærke forældre, mulighed for udjævning af elever mellem forskellige kvarterer m.m.  

– Arbejde for at gøre folkeskolen mere attraktiv for alle elever ved bl.a. at styrke de sociale og kreative aktiviteter, samt at tilføre midler til nye undervisningsmaterialer, bedre undervisningsmiljø mv.  

– Modarbejde tendensen til, at ressourcestærke forældre og deres børn flygter til privat- og friskoler, og arbejde for en folkeskole der favner alle.  

– Arbejde for tiltag, der hjælper elever med ressourcesvage forældre som fx lektiecaféer, tolærerordninger og mere lærertid til den enkelte elev.

Ghettoskoler

DSE mener at ghettoskoler er et uheldigt problem, der skal løses. Nydanske skoleelever er ikke tjent med at gå på 2. rangs skoler, hvor eleverne ikke har mulighed for at møde etniske danskere. Ghettoskoler forhindrer integration og nedsætter muligheden for kontakt med andre kulturer. Det er ikke kun nydanskere, der har brug for at møde andre kulturer. Etniske danskere har i høj grad også brug for kontakt med nydanskere og andre kulturer. På den måde skaber vi dialog mellem kulturerne i Danmark. Fagligheden er højere på skoler med lige etnisk fordeling, og derfor er det af højeste vigtighed, at vi får løst integrationsproblemerne i den danske folkeskole. 

Lektiecaféer skal nedbryde negativ social arv

Det er vigtigt, at lektiecaféerne i praksis lever op til intentionerne bag dem. Hver eneste elev skal kunne få faglig hjælp og udfordring – upåagtet social baggrund. Skolen skal være et sted, hvor alle elever får mulighed for at løfte sit faglige niveau. Det kræver, at der stilles krav til lektiecaféerne, så vi elever kan få noget meningsfuldt ud af dem. Danske Skoleelever foreslår, at: 

– Lektiecaféerne varetages af uddannede lærer 

 – Man skal tilbydes kvalificeret hjælp til alle fag  

– Elever uden lektier skal have mulighed for at engagere sig i sine egne faglige interesseområder fx. gennem projekter  

Det danske skolesystem skal nedbryde negativ social arv – derfor går Danske skoleelever ind for optimering af lektiecaféen, så denne ikke blot bliver varetaget af pædagoger. Danske Skoleelever ser lektiecaféen som et vigtigt element i den optimale skolegang – fordi alle skal have mulighed for lige læring. Dette skal sikre, at alle elever får kvalificeret lektiehjælp og mere lige vilkår – uanset baggrund. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener