Bevar modersmålsundervisningen  

Der er en række gode grunde til, at folkeskolen skal tilbyde undervisning i større etniske minoriteters modersmål: – Den begrænser tilstrømningen til de etniske privatskoler, fordi indvandrerforældre bliver tilskyndet til at beholde deres børn i den danske folkeskole – Den ændrer de etniske mindretals selvværd og dermed også deres tilgang til skolen – Den forøger evnen til at lære. Der er bred enighed blandt fagfolk om, at et veludviklet førstesprog er afgørende for børns tilegnelse af andetsproget – og anden faglig viden. Modersmålsundervisning er således et vigtigt redskab til at imødekomme de pågældende elevers faglige standpunkt. At afskaffe denne vil resultere i svækket faglighed og trivsel for elever, der ikke får muligheden for at fuldende deres første sprog. En skole, hvor man ikke er bleg for at tage hånd om forskellige elevers forskellige udgangspunkter, kan være med at til at skabe en folkeskole, hvor flere børn fra de største grupper af etniske minoriteter vil føle sig hjemme. Det er vigtigt, at alle kommuner pålægges at tilbyde undervisning i større etniske minoriteters modersmål. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener