Brug pædagogerne 

 I en skoledag, hvor dagene nogle gange bliver lange og omvæltningerne mange, der har vi brug for hele skolens personale til at spille sammen. Skolen fungerer bedst i fællesskab, og derfor skal alle aktørerne være fælles om at skabe de optimale rammer. Derfor mener Danske Skoleelever at lærere og pædagoger i langt højere grad skal støtte op om hinandens funktioner og professionelle arbejde, i et ligeværdigt samarbejde. Pædagogerne kan b.la. bruges til at få bevægelse, understøttende undervisning og åben skole til at fungere, derudover har pædagoger en stor faglighed inde for det relationelle arbejde. Det skal bruges. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener