Digitalisering og IT – en naturlig del af skolen  

Vi lever i et samfund, hvor digitalisering gennemsyrer alle aspekter af vores hverdag, dette bør naturligvis også gælde for skolen. DSE mener at digitaliseringen skal fungere, som et naturligt understøttende element for al undervisning og bidrage til en god skoledag. De nye digitale medier, giver mulighed for at understøtte og variere undervisningen i langt højere grad end den traditionelle papirbundne undervisningsform. App’s, videoer, tablets, og alle de andre nye digitale muligheder, har potentiale til at gøre undervisningen mere spændende, og dermed medvirke som en naturlig del af en alsidig og varieret skoledag. F.eks. kan projektarbejde omkring udarbejdelse af en video, udarbejdelse af matematikafleveringer vedhjælp af de tilgængelige digitale medier, samt sikre feedback og dialog imellem lærer, elever og forældre. Alt dette kan alle de nye digitale medier bidrager til, og derfor er de vigtige i skolen i dag, og skolen i morgen. Digitalisering kan på tværs af alle aldre bidrager til en mere spændende skoledag. Der er selvfølgelig forskel på, hvad de forskellige medier kan bruges til i anden og i ottende klasse, derfor er det vigtigt at det bliver en digitalisering med formål, som såvel lærer som elever får noget ud af. DSE mener at det er vigtigt at der både nationalt og kommunalt afsættes midler til at styrke digitaliseringen af skolen. Endnu vigtigere er det, at digitaliseringen foregår med mening, så der ikke kastes midler efter det nye og smarte, men ting der kan bidrage til skolen på længere sigt, hvilket naturligvis skal foregå i samråd med lærer og elever på skolerne. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener