Eftersidning, nej tak!  

Vi i DSE tror ikke, at straffe generelt vil hjælpe på noget som helst. Vi mener ikke, at det er rigtigt, at give eleverne eftersidning hvis de har gjort noget forkert. Eleverne får det ikke bedre med skolen – tværtimod. Vi mener, at det også er skolens job at opdrage eleverne; dog kun på et pædagogisk niveau. Det må være op til forældrene selv, hvilken konsekvens barnets opførsel skal have. En ny lov har givet ret til, at elever helt ned i 0. klasse kan blive til eftersidning, og det er helt forkert! Et barn, der lige har startet sin skolegang, skal ikke straffes ved at blive sat til eftersidning. Disse eftersidninger vil give eleven et helt forkert syn på skolen. Vi i DSE mener, at en samtale mellem lærer og elev vil give eleven et tryggere forhold til både skolen og deres lærere. Hvis samtalerne mellem eleven og læreren ikke hjælper, må der laves en aftale mellem eleven, hjemmet og skolen, og de må sammen finde en løsning på problemet. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener