Elever med koncentration og indlæringsbesvær skal anerkendes  

Elever med koncentrations- og indlæringsdiagnoser, såsom ADHD, ADD og Aspergersyndrom (ASF) bliver tilsidesat i undervisningen på grund af deres diagnose. Lærerne har i forvejen svært ved at nå alle elever, og når et barn så har en diagnose, der går ind og påvirker deres koncentrationsevne, så ser man desværre ofte, at læren ikke har kompetencerne til at inddrage dem i undervisningen. Allerede i de små klasser ser man børn, der bliver socialt og/eller fagligt udstødt af såvel elever som lærere eller bliver anbragt i specialklasser. Danske Skoleelever er godt klar over, at enkelte elever har brug for at gå i specialklasser, men vi mener ikke, at det er en løsning i sig selv, men at flere burde gå i en almindelig klasse. Der er ingen grund til unødigt at stemple børn fra begyndelsen af deres skolegang, fordi de ligger lidt uden for samfundets normer. Vi skal inddrage alle elever, der har muligheden for at gå i normalklasser, også selvom de har koncentrationsvanskeligheder. Det kan løses ved, at vi på skolerne sætter fokus på, at man ikke skal ekskludere elever. Samt at den danske skolelæreruddannelse i højere grad klæder lærerne på til at kunne undervise en bredere skare af elever. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener