Eleverne i elevrådet og skolebestyrelsen  

Elevrådet, som er elevernes eneste mulighed for indflydelse i skolebestyrelsen, skal styrkes. Der skal tilføres flere penge, og elevrådet skal have langt større mulighed for at lave aktiviteter. DSE mener, at elevrådene skal politiseres. I stedet for kun at arbejde med praktiske arbejdsopgaver skal man nu også tage stilling til skolen. Elevrådet skal ud over at afholde sociale aktiviteter også afholde adskillige politiske arrangementer, der inddrager eleverne i elevrådets politiske arbejde. I skolebestyrelsen bliver eleverne tit forbigået. De er andenrangs medlemmer, der kunne lyttes til under punktet ”nyt fra elevrådet”. DSE mener, at skolebestyrelsen langt fra er sammensat efter et demokratisk synspunkt. DSE mener, at der i stedet for 5-7 forældre, 2 lærere og 2 elever skal være 3 forældre, 4 lærere og 4 elever i skolebestyrelsen. Ud over dette mener DSE også, at elevrepræsentanterne hvert år senest i september måned skal deltage på et skolebestyrelseskursus. Dermed har eleverne fået oplysninger om skolebestyrelsens arbejde og lært hvad, hvorfor og hvordan man sidder i en skolebestyrelse. Dermed kan arbejdet starte på lige fod med andre medlemmer af skolebestyrelsen. I forlængelse af det er det også vigtigt at elevrepræsentanter indgår i ansættelsesforløb for nye lærere og ledere, fordi eleverne på lige fod med resten af skolebestyrelsen. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener