Eleverne skal bedømme skolen  

Det er eleverne der ved, om undervisningen fanger deres interesse, om de føler sig mobbede, om de bliver udfordret, hvad der karakteriserer den perfekte lærer og meget andet. Den viden skal skolerne udnytte. For at få sat trivsel og elevinddragelse i fokus samt få udviklet skolernes undervisning foreslår Danske Skoleelever, at skolerne skal lade eleverne bedømme skolerne og undervisningen. Bedømmelserne kunne for eksempel ske på følgende parametre: 

 – De andre elever (Spørgsmål omkring elevernes vennekreds på skolen, omfanget af mobning, opførslen i timerne o. lign.)  

– Undervisningsformen (Spørgsmål omkring elevernes erfaringer medholddannelser, deres syn på lektier og omfanget af disse, gruppearbejde, prøver, om eleverne føler sig udfordret, projektarbejde, elevernes udbytte af undervisningen, antallet af valgfag o. lign.) 

 – Det fysiske undervisningsmiljø (Spørgsmål omkring elevernes syn på indeklimaet, klassestørrelserne, toiletforhold o. lign.)  

– Lærerne (Spørgsmål omkring lærernes evner til at snakke med eleverne, lærernes evne til at motivere eleverne, lærernes opførsel over for eleverne, lærernes faglige standpunkt o. lign.)  

– Elevernes motivation (Spørgsmål omkring elevernes glæde ved at gå i skole, forældrenes engagement i elevernes uddannelse, elevernes yndlingsfag, i hvor høj grad eleverne føler sig inddraget i beslutningerne på skolen o. lign.)  

– Forslag til forbedringer (Spørgsmål, der skal få eleverne til at skrive en fri tekst omkring, hvilke forbedringer de kunne tænke sig på skolen.)  

Skolen vil efter at have spurgt eleverne kunne tage en mundtlig dialog med skolens elever om, hvordan eleverne, lærerne og ledelsen skal udvikle en bedre skole. På denne måde skabes der også et større ejerskab hos eleverne for den daglige undervisning på skolen. Danske Skoleelever vil foreslå, at undersøgelsen af elevernes holdning til skolen bliver en obligatorisk del af skolernes kvalitetsrapporter og udarbejder et spørgeskema, en interviewguide samt materialer til arbejdet med skoleudviklingen i samarbejde med eleverne, der stilles gratis til rådighed for skolerne. På den måde stilles der kun krav til, at skolerne skal foretage en undersøgelse, men ikke krav til metoden. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener