Elevinddragelse, frie grundskoler 

 I Danske Skoleelever bakker vi som udgangspunkt op om muligheden for at etablerer fire grundskoler. De frie grundskoler har ret til at udskrive elever, hvilket vi i princippet ikke er modstandere af, men elevernes rettigheder vil dog til enhver tid være et fokusområde for os. Vores grundholdning er at eleverne altid, og i videst muligt omfang, skal inddrages i deres skoleliv generelt, og særligt når det drejer sig om afgørende beslutninger som f.eks. en udskrivning. For os er et minimumskrav at eleverne bliver oplyst om deres rettigheder, og får mulighed for at fremlægge deres syn på en konkret sag. Derfor mener Danske Skoleelever, at Undervisningsministeren bør tage tiltag, der sikre at eleverne på de frie grundskoler og efterskoler bliver oplyst om deres rettigheder jf. FN’s børnekonvention, og at elevernes ret til at blive inddraget i processen op til en evt. udskrivning sikres. Endvidere mener Danske Skoleelever, at omfanget af udskrivninger, årsagerne her til, samt graden af elev- og forældreinddragelse på de frie grundskoler og efterskoler, bør monitoreres årligt. Vi mener det er grundlæggende i forhold til afdækning af eventuelle problemer, og evaluering af tiltag omkring oplysning om elevernes rettigheder mv. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener