Elevråd på specialskoler  

I Danske Skoleelever mener vi, at specialskoler, der er offentligt drevet, må betegnes som en folkeskole. Derfor hører disse skoler selvfølgelig ind under “Bekendtgørelsen om elevråd i folkeskolen og ungdomsskolen” og eleverne på disse skoler har derfor præcis samme rettigheder og krav på elevråd som elever fra almen skolen.

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener