En alternativ skoleform for alle  

Frie og private skoler er et godt alternativ til den danske folkeskole, og får på den ene side folkeskolen til at forberede sig løbende, og giver på den anden side plads til at eksperimentere med nye måder at drive skole på, som kan favne endnu flere elever. Men det er vigtigt for vores samfund, for selve sammenhængskraften og forståelsen for hinanden, at langt den største procentdel af eleverne i Danmark går på en folkeskole. Fordi her møder vi hinanden på tværs af alle mulige skel, og det er noget kun folkeskolen kan. Det er også mindst lige så vigtigt, at alle har lige adgang til de frie og private skoler. Derfor mener Danske Skoleelever, at Undervisningsministeriet skal sikre en fair fordeling af økonomiske midler til disse skoler i balance med folkeskolen. Dette kan gøres ved at sætte en grænse for, hvor mange midler frie og private skoler kan få af det samlede danske skolebudget, så man ikke ender i en situation, hvor det offentlige giver 30% af folkeskolens budget til de frie og private skoler. Når denne grænse er sat på fx 10 % af de samlede midler, så er det også afgørende, at der findes et fair socialt taxameter system. Dette taxameter system skal favorisere elever, hvis forældre har en lavere indkomst end gennemsnittet og har lang vej til den nærmeste lokale folkeskole. Jo dårligere dine forældre er stillet, desto mere hjælp får du. Eller desto sværere det er for dig at komme hen til folkeskolen, desto højere tilskud får du. Sådan sikrer vi lige adgang til de frie og private skoler. Og et alternativt skoletilbud i harmoni med folkeskolen. Men for at fri- og privatskolerne kan fungere i samspil med folkeskolen kræver det, at vi er sikre på, at der er samme kvalitet som i folkeskolen. Derfor er der brug for en række krav til de frie- og private skoler. Danske Skoleelever mener at man skal indføre trivselsmålinger og nationale test på de frie og private skoler. Det har man ikke i dag, og det er derfor umuligt for eleverne på de frie og private skoler at sikre sig, at de får det samme niveau af kvalitet i deres skoledag, som deres kammerater i folkeskolen. Ud over at indføre trivselsmålinger og nationale test, så bør alle undervisere på privat- og friskoler være læreruddannede eller fremføre et bevis på, at de har samme kompetencer. Elevrådsbekendtgørelsen, som sikrer rettigheder til elevrådet og elevdemokratiet, bør også omfatte fri og privatskolerne. Alle disse tiltag skal sikre en skole med høj kvalitet uanset om det er en fri-, privat- eller folkeskole. Det er vigtigt for Danske Skoleelever, at elever uanset hvilken skole de går på, har rettigheder og kan holde deres skole op på, at der bliver leveret på de faglige og trivselsmæssige krav vi har. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener