En grundskole der kan rumme alle 

 I den danske grundskole undervises der på et gennemsnitligt niveau. De svage elever får ofte ekstra undervisning, så de bedre kan følge med og igennem specialundervisningen stimuleres de og får følelsen af succes, så de derved også får en øget lyst til at følge med, dette er meget positivt, da det er vigtigt at få alle med og at også fagligt udfordrede får succesoplevelser i skolen der er dog en gruppe af elever, der har en tendens til at blive overset; de fagligt stærke elever. Dette gør desværre også, at disse elever ikke bliver stimuleret. De har ikke lysten til at lære fordi de på sin vis ‘kan det i forvejen’. Derfor risikerer man at tabe eleverne og ende med elever, der ikke kan se, hvorfor de går i skole. Det kan komme til at påvirke deres senere liv, da de herved også tillægger sig en dårlig arbejdsmoral. Det er noget, der skal laves om på. Derfor mener DSE, at der i klasselokalet skal tilbydes undervisning, der er fagligt udfordrende for elever med alle faglige niveauer. Eleverne vil gennem disse udfordringer få stimuleret deres behov for høj faglig viden og samtidig føle, at der bliver taget hånd om dem. Det skal understreges, at dette ikke vil ske for at dele eleverne op, men derimod for at stimulere de stærke elever og udfordre dem, så de bibeholder lysten til at lære. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener