En uddannet kontaktlærer  

Som det er på de danske grundskoler i dag, er mange kontaktlærere valgt ud fra en praktisk skemalægning og fordeling af timer til de enkelte lærere. Derfor er det mange steder mere eller mindre tilfældigt, hvorvidt en kontaktlærer reelt har interesse for det elevrådsarbejde, de er ansat koncentrere sig om. Dette resulterer mange steder i kontaktlærere, som springer over hvor gærdet er lavest ved at indskrænke elevrådets muligheder for at være selvstændige og selvudviklende, fordi kontaktlæreren ikke er dygtig nok til at fremhæve rettigheder og muligheder over for elevrådet. Ligeledes misforstår kontaktlærere i mange henseender deres rolle ved at tage den fuldstændige styring af elevrådet og dets beslutninger. For at gøre en ende på de ovenstående problemstillinger ønsker DSE en kontaktlæreruddannelse som overbygningsblok på selve læreruddannelsen. Altså et tilvalg en lærer selvstændigt kan tage som efteruddannelse, eller som en lærer kan komme på i tilfælde af at være blevet valgt til kontaktlærer. Det vil sende et signal om, at det er et seriøst område, man som lærer kan koncentrere sig om på lige fod med alle andre dele af arbejdet som lærer. I kontaktlæreruddannelsen er det vigtigt at bruge elevorganisationer, fælleselevråd etc. i udviklingsprocessen. Ligeledes er det vigtigt at integrere DSE og Danmarks Lærerforening i selve udførelsen af kontaktlæreruddannelsen. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener