Et ekstra års udvikling  

Vi i Danske Skoleelever mener at tilbuddet om tiende klasse skal eksistere til gavn for dannelsen. Danske Skoleelever ønsker ikke en 10. klasse, som udelukkende er målrettet uddannelse og forbedring af resultater sort på hvidt. Det er dog vigtigt ikke at gå på kompromis med gennemsigtigheden i 10. klasse, så vi ved om det virker. Danske Skoleelever mener at blikket skal rettes mod personlig udvikling, klargøring og indre læringslyst, ikke udelukkende på uddannelsessystemet, men også på den generelle tilværelse I det 21. århundredes globaliserede og kulturprægede verden. Dette kan opnås med: – Specialiseret opdeling af de af staten tilbudte 10. klasser, så den enkelte elev både motiveres til videre at uddanne sig og fortsat lære både praktisk og teoretisk samt udvikler sig på punkter som den almene folkeskole ikke runder. – Indførelsen af konstruktiv, udfordrende og individuel vejledning, så man i 10. klasse upåagtet karakter og uddannelsesparathedsvurdering kan få hjælp til at finde sin vej gennem uddannelsessystemet. Tiende klasse skal ikke nødvendigvis være repetition af niende klasse, men rettere tilpasses den enkelte elevs ønsker og interesser. 

10. Klasse for alle

Mange elever vælger af den ene eller den anden grund at tage et år i 10. klasse. Nogle fordi de gerne vil styrke deres faglige kompetencer, nogle fordi de ikke er parat til at vælge deres ungdomsuddannelse, andre fordi de gerne vil have et år, hvor de kan dyrke deres interesser og udvikle sig socialt. Lige-meget hvilken grund man har til at vælge 10. klasse, mener vi i DSE, at man skal have mulighed for det. For at alle elever kan få noget ud af deres 10. klasse, er det vigtigt, at man fokuserer på den enkelte elev, så alle får de nødvendige tilbud og udfordringer. For at dette kan opfyldes, er det vigtigt, at man løbende evaluerer og reviderer 10. klasse og elevernes udbytte af denne, så man kan skabe det bedst mulige tilbud. 10. klasse skal ikke ses som en unødig udgift for det danske velfærdssamfund, men der imod som en kompetencegivende institution, der er værd at investere i. Den er nemlig med til at stimulere elevernes læringslyst og med til at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener