Evalueringsmetoder, som vil forbedre individuel præsentation  

Når vi har afsluttet et undervisningsforløb og skal evalueres, er det vigtigt, at evalueringen er til gavn for bedømmelsen af os selv. Vi skal kunne bruge evalueringen til at se vores egne fejl og forbedringer og derfra sætte nye mål. På den måde bliver vi ikke påvirket af andres præstationer i forhold vores egne, men fastholder målet om at forbedre sig selv, hvorfor det også er vigtigt at vi elever ikke bliver kogt ned til bare at være et tal. Evalueringen skal give os et fuldendt billede af vores stærke og svage sider og ikke fungere som en slags målestok, der skal bruges til at sammenligne os med hinanden, da dette fjerner fokus fra vores personlige mål. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener