Face The Future - Den danske grundskole skal ændres  

Face The Future også kaldet FTF skal starte som en emneuge men på længere sigt håber vi det kan blive et komplet fag. Face the future er en blanding af de praktiske-, grundskole- og gymnasiale fag, på vores niveau. Både at have psykologi, at lægge et budget og at lære at lave et CV er ting alle vil få brug for i fremtiden. Der er dog mange der har svært ved disse ting samt andre hverdagsting, det er hvad man skal lære på FTF. Vi mener at skolen ikke kun skulle lære os dansk og matematik, men også nogle ting vi kan bruge som udrustning til at stå alene. Rigtig få elever føler sig klar til det liv de går i møde efter grundskolen og det mener vi FTF vil kunne lave om på! 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener