Faglighed for alle  

Danske Skoleelever mener, at alle elever skal lære det de kan og ikke det de skal. Vi vil give grundskolen et kvalitetsløft, der skal være til gavn for alle elever. I de danske grundskoler bør et kvalitetsløft af alle elevers faglighed, stærke som udfordrede, være en klar prioritet. Op mod hver 3. elev i folkeskolen oplever at undervisningen tit eller meget tit er kedelig viser en af de nationale trivselsundersøgelser. Vi tror på, at hvis den enkelte elev modtog en undervisning tilsvarende deres individuelle niveau, ville det tal falde drastisk. Folkeskoleloven bestemmer at der allerede i dag bør foregå niveaudifferentieret undervisning i skolen. Desværre må vi erkende, at det det ikke ser sådan ud i de enkelte klasser. Derfor skal niveaudifferentieret undervisning være en topprioritet for alle kommuner. Derudover mener vi i Danske Skoleelever at 25 procent af undervisningen skal være niveaudifferentieret i dansk, engelsk, tysk, matematik og de naturfaglige fag. Niveaudifferentiering har i grundskolen være et tabu alt for længe og det skal der nu gøres op med. Vi mener at hver klasse skal have en jævnaldrende venskabs-klasse, hvor eleverne kan deles op efter niveau i 25% af de ovennævnte fag. Det gør at man som elev fortsat har trygheden i en stamklasse, og når niveaudelingen sker, kun ser én anden gruppe. Vi tror på at denne løsning tilgodeser både elevernes faglighed og fællesskabet i klassen. Kommunerne skal påtage sig et ansvar for deres elevers generelle faglighed og derfor skal alle kommunerne have en udviklingsstrategi for udfordrede såvel som for stærke elever i kommunen. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener