Flere elever i STEM-fagene  

Danske Skoleelever mener at vi skal have flere elever ind i STEM-fagene (STEM: Science, Technology, Engineering og Mathematics). Elevernes interesse for naturfag starter i folkeskolen, og derfor har folkeskolen også et ansvar, for at holde eleverne interesserede i STEM-fagene. Tallet af elever, som ønsker at arbejde med naturfag, daler nemlig jo ældre vi bliver. Den kurve skal vendes! En af de måder, hvorpå vi kan sikre at eleverne bliver ved med at interessere sig for STEM-fagene er gennem flere og bedre rollemodeller. Her mener Danske Skoleeleverne, at skolerne i højere grad kan bruge åben skole til at inddrage relevante personer, som arbejder indenfor STEM, i undervisningen. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener