Flere kulturer på skolen 

 De danske folkeskoleelever skal uddannes til et samfund, hvor de ikke længere ’kun’ er danskere – men også verdensborgere i en global verden. De kommer til at arbejde sammen med kinesiske ingeniører, polske tømrere og bo dør om dør med tyrkiske familier. For at Danmark skal kunne klare sig i en ny økonomisk verdensorden, så skal de elever, der bliver uddannet i det danske skolesystem, også lære at forstå andre kulturer og arbejde sammen med personer, der har en anden kultur end dem selv. Sagt på en anden måde – vi har brug for hinanden, for vi skal arbejde sammen med hinanden og må derfor forstå hinanden. Derfor foreslår Danske Skoleelever, at eleverne med anden kulturel baggrund end dansk skal spredes mere mellem de forskellige skoler – private såvel som folkeskoler. På den måde sikrer vi, at eleverne ikke bare møder elever med den samme baggrund som dem selv, men også elever, som spiser anden mad, taler andet sprog og ser verden på en anden måde, end de selv gør. Dette vil have en positiv effekt på integrationen af de tosprogede elever og på de etnisk danske elevers kulturforståelse. DSE foreslår, at det skal være et krav til kommunerne at få spredt eleverne på kommunens skoler, så forskellige kulturer er repræsenteret på alle skolerne. På den måde kan lokale forhold tænkes ind i løsningen, og den bedst mulige praktiske ordning kan findes. Dette vil også betyde at de ghetto-skoler, der er opstået i en række bydele rundt omkring i landet, og som har store problemer med at bryde den sociale arv, vil blive opløst. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener