Fokus på klassemiljøet  

Vi i Danske skoleelever mener at forebygning og bremsning af mobning ikke er nok for at en klasse, og klassemiljøer bliver helt igen. Vi mener derfor det skal være større fokus på miljøet i klassen efter der har foregået mobning. Dette kan foregå ved klassemøder, eller opfølgende samtaler med de indblandede.  

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener