Forkortelser uden forringelser 

Danske Skoleelever har visionen og ønsket om en spændende varieret skoledag, og tror på intentionerne bag folkeskolereformen. Desværre er for få skoler ved at være i mål med den varierede skoledag. Nylige tal fra SFI viser, at 82% af eleverne mener, at skoledagen er for lang og ikke tilstrækkeligt varieret. Det er ærgerligt, når det blot bliver en diskussion om længden af dagen, da skoledagens indhold er mindst ligeså vigtigt. Vores optimale skoledag er spændende, varieret og motiverende. Danske Skoleelever ønsker, at ALLE landets elever skal have en motiverende skoledag; derfor skal SFI-tallet skal være halveret ved udgangen af skoleåret 17/18. For at opnå dette mål, ønsker Danske Skoleelever:  

  • At Kommuner for styrket mulighed for at skabe tolærerordninger for en mere varieret skoledag med lærerkræfter nok til at kunne nå flere elever. 

 

  • At få pustet liv i åben skole, så man kan komme i nærmere kontakt med sit lokalsamfund – herigennem ønskes også at sikre bedre vejledning til eleverne.

 

  • At alle elever bliver inddraget i en meningsfyldt undervisning. 

 

  • At INGEN skoledag skal være længere en den aktuelle grænse for skoledagens længde – upåagtet praktiske omstændigheder.

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener