Gratis skoletransport 

 For nogle elever er der praktiske faktorer eller specielle tilbud hvor det ville give mest mening for eleven at gå på en skole, der ikke ligger i deres eget skoledistrikt. Men den offentlige folkeskole har ikke pligt til at betale for transport for eleven, hvis de ikke bor i skoledistriktet. Lige nu er kravet for hvor langt eleven skal bo fra skolen før skolen betaler transport:  

  • 0.-3. klasse over 2,5 km og bor i skoledistriktet 
  • 4.-6. klasse over 6 km og bor i skoledistriktet 
  • 7.-9. klasse over 7 km og bor i skoledistriktet 
  • 10. klasse over 9 km og bor i skoledistriktet

 Disse krav burde ændres; for økonomi burde ikke have betydning i en dansk skoleelevs skolegang. Danske Skoleelever foreslår i stedet at kravene ændres til:  

  • 0.-3. klasse over 1 km fra skolen
  • 4.-10. klasse over 5 km fra skolen 

Hvis der ikke afgår offentlig transport indenfor en 2 km radius af elevens adresse, skal skolen organisere enten bus eller taxitransport, hvis eleven ønsker det. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener