Gruppeeksamen 

DSE er imod den afskaffelse af gruppeeksamen, som Bertel Haarder gennemførte i løbet af sommeren 2005. DSE mener selv, at elever kan tage stilling til, hvorvidt de vil gå op i grupper eller individuelt. Det må være elevernes bedømmelse, idet at det er forskelligt fra elev til elev, hvilken eksamensmetode, vi finder mest brugbar. Undervisningen i matematik og fysik/kemi har altid været baseret på gruppearbejde. På det grundlag er undervisningsmaterialet og opgaver selvfølgelig lavet til grupper. Derfor giver gruppeeksamen i matematik og fysik/kemi et meget bedre indblik i elevens faglige niveau. I nogle situationer vil det også være fysisk umuligt at være alene til eksamen eksempelvis til forsøg i fysik. Gruppeeksamen er en afslappet og anderledes eksamensform, som mange generte og nervøse har gode oplevelser med. Gruppeeksamen giver nemlig en anden mulighed for at støtte sig til hinanden og dermed få et bedre resultat og en bedre oplevelse med eksamen. Præsentation fra eleverne bliver med gruppeeksamen mere retvisende og mere retfærdige, da elever, som har svært ved at udtrykke sig mundtligt i gruppeeksamen, kan hjælpe hinanden. Med gruppeeksamen får eleverne naturligvis også længere tid til at vise, hvad de kan, hvilket giver endnu bedre vilkår for at bedømme elevernes præstation. Til eksamen er der også meget mere end fagligheden, der skal bedømmes i den mundtlige udtalelse. Ting som samarbejdsevne, planlægning, kommunikationsevne, selvstændighed og overblik. Disse ting fremtræder synligere med gruppeeksamen, og er også en vigtig del af folkeskolens elementer. DSE mener, at man lærer meget af gruppeeksamen. Dét at samarbejde under pres er noget, man kan bruge på videregående uddannelse og ikke mindst i erhvervslivet og på fritidsjobbet. Vi lever i en moderne tidsalder, hvor samarbejde er en vigtig del af samfundet, og det må folkeskolen leve op til! 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener