Hjælp til ord- og talblinde elever 

Danske Skoleelever mener at vi skal bruge noget af den understøttende undervisning vi har til at lærer nye som gamle ordblinde og talblinde om de værktøjer de har til rådighed. I dag er det sådan at, en elev der bliver konstateret ordblind eller talblinde, får adgang til NOTA og får en computer/ipad og nogle IT værktøjer. Der er nogle, der er så “heldige” at få noget undervisning omkring de værktøjer og programmer, som de skal arbejde med. Men meget af den undervisning de ord- og talblinde får er ikke god nok og ikke tilrettelagt den pågældende elev. Lærerne skal også blive bedre til at lade dem bruge hjælpemidlerne. Lærerne skal også have et kursus i de midler, som ord- og talblinde har.

Ord- og talblinde elever skal anerkendes

Vi har ingen undersøgelser i Danmark, der viser hvor mange, der reelt er ordblinde. Men man ser flere tilfælde af elever, der først får konstateret, at de er ordblinde i 9. klasse. Det mener Danske skoleelever ikke er i orden. Det kan ikke være rigtigt, at man først i ens afsluttende grundskole år får at vide, at man er ordblind. Derfor mener Danske skoleelever, at vi skal forbedre den måde, vi tester på samt teste tidligere. Vi skal desuden sætte mere fokus på at hjælpe de elever, der er ordblinde. Sammen med en ordblindtest skal alle elever også have taget en talblindtest, da det at være talblind ikke er et anerkendt begreb i Danmark. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener