Hold fokus på rammerne og indholdet!  

I august 2014 stod folkeskolen overfor en stor forandring. Med Folkeskolereformen fulgte en masse nye tiltag og ændringer af skolen, tiltag hvis mål er at give en mere varieret undervisning og dermed en bedre skoledag for alle elever. Implementeringen af en så omfattende reform er naturligvis ikke uden bump på vejen. Danske Skoleelever bakker op om intentionerne i folkeskolereformen. Intentioner som 45 minutters bevægelse, valgfag, nye prøveformer, åbning af skolen mod erhverv og foreningsliv og mere virkelighedsnær undervisning. Dog er det problematisk, at folkeskolereformen har ført længere skoledage med sig. Vi mener, at det er vigtigt at give eleverne frihed og fritid til at bestemme over sit eget liv. I Danske Skoleelever mener vi ikke, at skoledagens længde nødvendigvis hænger sammen med om, hvorvidt den er lærerig og motiverende eller ej, men at det er et spørgsmål om indholdet Derfor vil vi I den generelle debat hellere diskutere, hvordan vi lykkes med de gode intentioner. Folkeskolereformen indeholder ideer, der kan være med til at give en bedre skoledag, men for at nå i mål med folkeskolereformen handler det i høj grad om, om man vil stille de økonomiske ressourcer til rådighed, der er nødvendige for, at det kan lykkedes. Hvis folkeskolen kun forbedres på papiret, men nedskæringer og forringelser fortsætter, er vi gået tilbage og ikke fremad. Derfor må DSE altid søge at sætte fokus på de økonomiske rammer og stille høje krav til disse. I DSE skal vi deltage aktivt og sætte fokus på vores meninger om de indholdspolitiske spørgsmål, men vi må aldrig glemme samtidigt at sætte fokus på rammespørgsmålene. Det er vigtigt for DSE og udviklingen af folkeskolen, at udviklingen i de økonomiske rammer for folkeskolen hele tiden følger med de indholdsmæssige ændringer og forbedringer. Danske Skoleelever har 3 konkrete initiativer som vil fremme reformens intentioner inden for de nuværende økonomiske rammer, såsom: 

 

Bevægelseskatalog 

Lad fælleselevrådene i kommunerne lave aktivitetskataloger som klasserne ude i den pågældende kommune kan bruge til at øge bevægelse i undervisningen og i løbet af skoledagen, dette ville give eleverne øgede muligheder for at få indflydelse på deres hverdag, samt aflaste nogle af lærerens mange opgaver 

 

 Lokale elevstormøder  

DSE opfordrer til at man ude på skolerne i langt højere grad laver “elev-stormøder” hvor alle skolens elever mødes, elevrådet kan facilitere dagen, lave et spændende program, og inviterer byrådspolitikere, skoleledere og andre beslutningstagere inden for skoleområdet, dette skal sikre den enkelte helt almindelige elev der måske ikke sidder i elevrådet, også har mulighed for at blive inddraget i hvad for noget arbejde elevrådet skal beskæftige sig med.  

 

Ekspertgrupper 

 Ekspertgrupper går ud på at 1-3 elever der er særligt gode i et bestemt fag, kan have som ekstraopgave at skulle hjælpe med at gøre undervisningen mere motiverende og lærerig, dette skal sikre at læreren har et ekspertpanel af elever han eller hun kan gå til for at få inspiration til at skabe spændende undervisning, vi har i Danske Skoleelever en filosofi om at alle elever gode til noget, og vi er sikre på at alle elever ville kunne bidrage til ekspertgrupperne. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener