Inddragelse i indskolingen 

 Danske Skoleelever mener, at nøglen til en god skolegang er inddragelse af eleverne som et gennemsyrende princip i undervisningen. Desværre oplever vi ofte, at inddragelse ikke bliver opfattet som en mulighed og en værdi i indskolingen blandt de små elever. Den opfattelse bunder i, at man ikke mener, at de små elever kan håndtere at forholde sig til deres hverdag og derved få øget faglighed og trivsel ud af bevidst inddragelse. DSE vil gerne slå udtrykkeligt fast, at det mener vi er helt forkert. Vi ved, at også de mindste elever sagtens kan forholde sig til deres hverdag, blive dygtigere, have det bedre og få en større demokratisk bevidsthed ved aktivt at blive inddraget undervisningen. Det kan gøres ved følgende metoder:  

– Inddragelse af eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen på et niveau, der giver mening. Bl.a. kan de spørges, hvilken bog de gerne vil læse, hvilket emne de gerne vil arbejde med inden for et fag, osv.  

 – Opprioritering af det lille elevråd så eleverne allerede fra de begynder i skole bliver trænet i at indgå i demokratiske organer, hvor de har en stemme. Det vil kræve at lærerne i de små klasser afholder klassemøder, hvor eleverne kan snakke om, hvad de gerne vil ændre på ved skolen.  

– Kontinuerlig evaluering af de små elevers lærere igennem en smileyordning, hvor eleverne kan give deres lærere smileyer, alt efter hvordan elevernes oplevelse af undervisningen er. 

 Vi mener, at inddragelse af eleverne og elevdemokrati er en værdi i den danske skole, som giver vores skolesystem nogle fordele, man ikke ser andre steder i verden – ligegyldig hvilken alder eleverne har. Elevinddragelse i starten af undervisningsforløb Danske Skoleelever opfordrer i høj grad alle lærere på landets grundskoler, til i starten af hvert undervisningsforløb igangsætte en brainstorm med eleverne om hvordan eleverne har lyst til at lære om emnet, og om de har noget inde under emnet som de ville synes var mere interessant end andet. På den måde føler eleverne at de har fået lov til at være med til at bestemme, og være inddraget i planlægningen af undervisningsforløbet. Det kræver ikke ret meget af læreren, udover at sortere i forslagene. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener