Klageorgan for alle 

 For mange skoleelever oplever i dag mobning i forbindelse med deres skolegang. Al mobning skal mødes med en alvorlig tilgang, hvor eleven, der har oplevelsen bliver tager alvorligt. Det må aldrig være op til en voksen på skolen at beslutte om en elev føler sig mobbet eller ej – eller hvorvidt der er tale om mobning eller drilleri. Oplevelsen for mange elever er, at de ikke bliver mødt med den respekt og alvor, som deres situation behøver. Derfor skal der være hjælp at hente for de elever, der ikke bliver hørt på deres skole, når de siger at de bliver mobbet. Danske Skoleelever er derfor glade for at der er oprettet et nationalt klageorgan. Dette organ har til formål at behandle henvendelser vedrørende mobning, og skal tjener som en sidste udvej for de elever der ikke bliver hørt af deres lærere, skoleleder eller skolebestyrelse. Organet skal upartisk tage stilling til elevernes sager, og skal behandler dem alle individuelt, og med respekt for offeret. Danske Skoleelever betragter klageorganet som en naturlig forlængelse af de i forvejen eksisterende mobbestrategier på skolerne. Klageorganet skal naturligvis være tilgængeligt for såvel folkeskoleelever såvel som elever på frie- og private grundskoler. Danske Skoleelever mener tillige at et sådant organ naturligt skal inddrage eleverne og deres repræsentanter i udformningen, for at sikre at eleverne har indflydelse på deres eget klageorgan. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener