Klimadebatten skal gå hånd i hånd med elevdemokrati og varieret undervisning  

Danske Skoleelever mener, at skolerne skal forholde sig til klima- og miljødebatten ved at have fokus på åben skole, spændende naturfag og elevinddragelse. Klima- og miljødebatten skal passe ind i grundskolens rammer, og ikke omvendt. Klima og miljø fylder mere og mere i elevernes liv, i mediebilledet og den offentlige debat og den virkelighed mange elever vil møde efter folkeskolen. Det er altid godt, at elever interesserer sig i verden omkring sig, men det er også kilde til stor bekymring for rigtig mange. Derfor er det også vigtig, at skolen tager problematikken op, for både at be-og afkræfte fakta og myter i klima- og miljødebatten. Dette er oplagt at gøre i f.eks. naturfagene, hvor undervisning i klima og miljø ofte sker ved hjælp af en mere vekslende undervisningsform. Hvor man bygger vindmøller, tager ud i naturen eller laver eksperimenter. Dette mener Danske Skoleelever er virkelighedsnære, praksisorienteret og motiverende undervisning, som er relevant for eleverne. Det er f.eks. også relevant at tage op i forbindelse med samfundsfag, så vi elever kan lære at tage informeret og kritisk stilling til klimaet og miljøets politiske påvirkning af vores samfund. Det er den rigtige måde at inddrage klima og miljø i skoledagen på.   Danske Skoleelever støtter også, at skolen forholder sig til klima og miljø gennem elevinddragelse og elevdemokrati. F.eks. når elevrådet laver et miljøudvalg, opstiller pantspande på skolen eller organiserer en ”saml skrald sammen dag”. Eller at man sammen, efter at have debatteret i elevrådet og hørt resten af skolen, beslutter at tage til klimastrejke. Dette er med til at styrke det aktive elevråd, og sammenholdet på skolen. Danske Skoleelever er en elevforening, som kæmper for det gode skoleliv. Derfor skal alt vores politik, holdninger og projekter passe ind under de rammer.  Når skolerne skal arbejde klima og miljø skal og må målet altid være en mere virkelighedsnær, praksisnær og motiverende undervisning, som eleverne oplever, er relevant for dem, og en skoledag som er præget af åndsfrihed lighed og demokrati.  

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener