Mindre standardisering – flere valgmuligheder 

Ikke alle elever skal det samme, når de er gået ud af folkeskolen, og ikke alle elever har de samme interesser. For at sikre, at eleverne bliver udfordret der, hvor de selv mener deres spidskompetencer og interesser ligger og for at sikre, at eleverne også kan se meningen med undervisning, foreslår Danske Skoleelever, at udskoling i den danske folkeskole laves drastisk om. En række fag skal naturligvis stadig være obligatoriske for alle elever som eksempelvis dansk og matematik. Men ud over de obligatoriske fag skal eleverne i 7.-9. klasse selv vælge en række valgfag. Disse valgfag kan både være nye fag, såsom sløjd, innovation og sprogfag, men eleverne skal også have mulighed for at vælge flere timer i et bestemt fag, hvor de vil dygtiggøre sig eller indhente det forsømte. Disse valg skal selvfølgeligt foretages i samarbejde med lærerne, vejlederen og forældrene. Den samme standardiserede fagrække er ikke den rigtige medicin til alle elever. Hvis vi skal sikre, at alle elever gennemfører deres folkeskoleuddannelse og kommer videre i uddannelsessystemet, skal vi derfor modernisere fagrækken. En rundspørge blandt 400 skoleledere viste, at kun 2 % af skolelederne beskrev elevernes oplevelse med valgfagene som generelt negative. Valgfagene er altså med til at give eleverne en god oplevelse med skolen, hvilket er vigtigt for elevernes læring og deltagelse i dagligdagen og fællesskabet på skolen. En styrkelse af valgfriheden i skolen vil dermed både komme de elever, der har brug for mere praktisk erfaring, og de elever, der har brug for flere intellektuelle udfordringer, til gode.

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener