Privatskoler skal tage ansvar for inklusionen

Danske Skoleelever mener, at privatskoler skal tage mere hensyn til elever med specielle behov. I Danmark har man ret til at stifte privatskoler, og det er en god ting. Det giver muligheden for at skabe unikke rammer for læring, socialt samvær og gode stunder. Men det er ærgerligt, når der er elever der gerne vil være en del af de sociale rammer, men ikke kan fordi de ikke har et højt nok socialt eller fagligt niveau. Folkeskolen skal heller ikke være det sted, man kommer hen når man ikke kunne kom ind på privatskolen, men en mulighed ud af mange. Selvfølgelig er det langt fra alle privatskoler der har et problem med inklusion, nogle er faktisk bedre til det end folkeskolen. Det er også fedt at privatskolerne har en vis frihed, men med frihed kommer ansvar. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener