Privatskoler skal tage et socialt ansvar  

I Danmark har vi mulighed for at skabe og gå på skoler, der ikke følger folkeskoleloven og er et anderledes supplement til folkeskolen i form af fri- og privatskoler, hvor elever kan få lov at gå mod betaling og godkendelse af skolen. Vi bakker som udgangspunkt op for denne mulighed og ser god værdi i, at man kan eksperimentere med andre skoleformer og anden pædagogik, men dog ser vi problemer med opdelingen af elevgrupper. I Danske Skoleelever oplever vi, at elevbestanden på fri- og privatskoler ofte er mindre mangfoldige, at de ikke i samme grad afspejler de forskellige baggrunde og kulturer og videre, at skolerne ikke tager det samme sociale ansvar som folkeskolen. Det skaber problemer for både folke- og privatskolerne og eleverne på disse skoler. Vi ser, at det for privatskoleeleverne især kan betyde, at de nemt kan blive isoleret fra de elever, der ikke nødvendigvis ligner dem selv, og det er et kæmpe problem. Skolen er et af de største samlingspunkter i det danske samfund og dér, hvor alle mødes og går uanset, hvilken baggrund de har. For Danmark og det danske samfund er det en fantastisk styrke, at man i skolen bliver dannet i mangfoldighed og diversitet, som giver en forståelse af, at vi lever i et samfund med stor forskellighed og behov for forståelse. Men netop den oplevelse mener vi, at privatskoleelever går glip af. Privatskoler bliver nødt til at tage et socialt ansvar for at sikre, at alle samfundslag bliver højere repræsenteret på alle skoler og desuden tager del i det mangfoldige fællesskab, vi har i skolen. Derfor mener Danske Skoleelever, at det er Undervisningsministeriets ansvar at finde en måde, hvorpå vi kan sikre denne mangfoldighed og forståelse, så vi på en god og smart måde kan få privatskolerne til at tage dette sociale ansvar alvorligt. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener