Projektorienteret undervisning og gruppearbejde 

 I den danske grundskole har vi mange værdier, der bør bevares. Som eksempel kan det nævnes, at vi er gode til at undervise i samarbejde og projektorienteret undervisning. Begge arbejdsmetoder, der er stort brug for, når man senere ender på arbejdsmarkedet. En ting som den afsluttende projektopgave efter 9.klasse er en af de meget få ting, der gør vores nuværende afgangseksamen bare en smule meningsfyldt. Indtil DSE helt får ændret den nuværende eksamensmodel, skal vi derfor arbejde for at holde fast i projektopgaven. Ligesom det er vigtigt at lære at samarbejde og arbejde projektorienteret, er det også vigtigt at blive evalueret inden for dette. Disse to arbejdsmetoder er noget vi i den danske grundskole kan være meget stolte af, og at udelukke dem fra evalueringen ville være en underkendelse af deres betydning og et stort nederlag for den danske grundskole, idet gruppearbejde og projektorienteret undervisning dermed vil miste sin plads i skolen og dermed langsomt glide ud af grundskolen til fordel for tavle undervisningen. Vi siger nej til den sorte skole – ja til brugbar faglighed! 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener