Retten til undervisning i rettigheder! 

 I Danmark kender alt for få elever deres egne rettigheder, det viser bl.a. vores erfaring i DSE, når vi holder kurser for elever og elevråd men også i undersøgelser lavet af andre NGO’er (Non Govermental Organisation). I DSE arbejder vi ud fra en lang række af rettigheder for elever og elevråd – alt fra elevrådsbekendtgørelsen til FN’s Menneskerettigheder. Vi ser det som særligt vigtigt, at eleverne kender disse rettigheder; deres rettigheder. Derfor mener vi, at det skal være obligatorisk i den danske grundskole, at der skal oplyses om de rettigheder man har som elev, elevråd, barn og menneske. Allerede i dag eksisterer der masser af gratis undervisningsmateriale inden for dette område, så det er ikke noget, der kræver finansielle investeringer, da materialet allerede er gratis tilgængeligt. Det kræver blot, at lærerne, i f.eks. samfundsfag, skal bruge det allerede tilgængelige materiale. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener